Tėvų katechezei skirtas parapijos katechetų susitikimas Kaune (2014 10 06)
Paskelbta: 2014-10-09 17:29:34

Spalio 6 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko metodinis susitikimas parapijų katechetams, besirūpinantiems susitikimais Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų tėvams.

Savo patirtimi, sukaupta Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) parapijoje, dalijosi sesuo Inga Bernadeta Lienytė SF. Tėvai įsipareigoja rūpintis savo vaikų pasirengimu pirmiesiems sakramentams, kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime parapijoje bei kas sekmadienį su vaikais švęsti šv. Mišias. Pirmojo susitikimo metu tėvams siūloma anoniminė anketa, padedanti jiems patiems įvertinti savo patirtį ir žinias tikėjimo srityje. Jie gali nurodyti rūpimas temas.
Sesuo Lina pristatė penkis tėvų pakvietimo į katechezę būdus: a) informuoti registracijos metu; b) likus savaitei iki susitikimo duoti vaikams lapelius su kvietimu tėvams; c) likus savaitei iki susitikimo išsiųsti kvietimą el. paštu; d) likus dviem dienoms iki susitikimo išsiųsti tėveliams SMS žinutę; e) pakabinti skelbimą bažnyčios skelbimų lentoje; f) klebonui šiltai ir konkrečiai kviesti į katechezės susitikimą sekmadienio Mišių metu. Lektorė primygtinai rekomendavo naudoti visus penkis kvietimo būdus, kad tėvus tikrai pasiektų informacija apie susitikimo laiką, vietą ir temą.

Katechetė akcentavo, jog būtina kalbėti apie tikrąją Kalėdų ir Velykų prasmę, kad aptariamos temos atitiktų liturginį laiką bei vaikų katechezės temas. Sesuo Lina pateikė keletą labai gerų patarimų, kaip sudominti tėvus, patarė leisti tėvams klausti. Džiaugtis jų buvimu ir pastangomis.

Paskutinio susitikimo metu tėvai pildo savo atsiliepimų anketą. Jiems pateikiama informacija apie parapijos gyvenimą, tobulėjimo galimybes, vietas savanorystei. Sesuo Lina akcentavo klebono ir katecheto vienybės būtinumą.

Šiame renginyje ses. Emanuelė Vida Urbonaitė OSB dalijosi savo darbo patirtimi Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektorate. Sesuo dalijosi apie „Alfa“ kurso tėvams patirtį, apie rekolekcijų savaitgalio svarbą. Pasibaigus „Alfa“ kursui gali lankyti neoficialų „Beta“ kursą. Čia jie susipažįsta su Dievo įvaizdžio, 10 Dievo įsakymų, liturgikos, bažnytinio meno bei bažnytinių judėjimų temomis. Atskiroms temoms kviečiami atskiri kalbėtojai. Šeimos liudija apie savo maldos, krikščioniško gyvenimo patirtis.

Mama Zita Verbickienė pasidalijo savo tikėjimo kelione bei patirtimi „Alfa“ programoje, pristatė iš tėvų susitikimų kilusia bendruomene „Totus Tuus“. Bendruomenės nariai kartu keliauja, meldžiasi, vyksta į rekolekcijas. Šalia bendruomenės glaudžiasi vaikų maldos grupė, kurią lydi viena iš mamų.

Susitikime dalyvavo 20 katechetų iš Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų.
 

Irena Puodžiukaitė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė
Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune