Kauno seserys benediktinės atšventė vienuolyno 390 metų jubiliejų (2014 11 28)
Paskelbta: 2014-12-02 17:48:07

Lapkričio 28 d. iškilmingai paminėta Kauno seserų benediktinių vienuolyno 390 metų sukaktis. Šventėje susirinko vienuolyno geradariai, bičiuliai, broliai benediktinai, Bažnyčios ir valdžios atstovai. Šv. Mišiomis prasidėjęs vakaras iš Šv. Mikalojaus bažnyčios persikėlė į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Didžiąją aulą. Po vienuolijos įsikūrimo ir gyvavimo istorijos peržvalgos, seserų benediktinių bendruomenės ir veiklos pristatymo auloje skambėjo dainos, vėliau šurmuliavo šventinė agapė.

Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, dėkoti Dievui už ilgą vienuolyno amžių ir prašyti palaimos ateičiai susirinko dar dešimtis kunigų bei pilna bažnyčia tikinčiųjų. Pamokslo metu arkivyskupas išsamiai apžvelgė ketvirtą šimtmetį einančio vienuolyno istoriją, priminė sunkius gyvavimo etapus ir džiaugėsi dabartimi.

VDU Didžiojoje auloje skambant giesmei šventė pradėta seserų benediktinių procesija. Renginio vedėjai Dalia Michelevičiūtė ir Kęstutis Ignatavičius įkūnijo XVII a. LDK didikus Sofiją ir Andriejų Skorulskius. Fundatoriaus Jeruzalės kavalieriaus A. Skorulskio dėka Kaune įsikūrė seserys benediktinės. 1627 m. iš Nesvyžiaus benediktinių abatijos pakviestos devynios vienuolės apsigyveno mažame mediniame namelyje netoli bažnyčios. Renginyje, trimito garsams palydint, fundacijos raštą skaitė pats dokumento autorius, po 390 metų sugrįžęs A. Skorulskis.

Šventę tęsė pačių seserų parengta programa ir prie vienuolyno susikūrusių bendruomenių pasirodymai. Ses. Gabrielė pristatė įdomias vienuolyno praeities detales, XVII a. vienuoliniais drabužiais apsirengusi ses. Emanuelė inscenizavo pirmąją Kauno seserų benediktinių vienuolyno abatę, A. Skorulsio dukterį, ses. Eufemiją. Pirmoji abatė tąvakar susitiko su dabartine priore ses. Juozapa ir įteikė jai per vienuolyno vyresniųjų kartas keliaujantį valdžios ir išminties simbolį – senovines šukas. „Nedaug vienuolijų Lietuvoje gali džiaugtis tokiu ilgu amžiumi, už kurį dėkojame Dievui ir jums visiems“, – sakė vienuolyno priorė ses. Juozapa Valerija Strakšytė OSB.

Apie dabartinę vienuolyno situaciją ir sielovadą dalijosi ses. Agnietė. Seseris jubiliejaus proga dainomis sveikino prie vienuolyno įsikūręs jaunimo choras „Švieselės“, bendruomenė „Teofiliai“, žodį tarė Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komiteto pirmininkas Gediminas Žukauskas ir Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB.

Vakaro svečiai buvo apdovanoti specialiai jubiliejaus proga išleistomis knygelėmis „Šventojo Benedikto novena“ su šv. Mikalojaus antspaudu ir pakviesti pasivaišinti bei pabendrauti agapėje. 

Dalia Kavaliauskaitė
Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune