Adventinis susitikimas/seminaras jaunimo grupių vadovams (2014 12 05–06)
Paskelbta: 2014-12-12 11:03:44

Gruodžio 5–6 d. Palemono parapijoje arkivyskupijos Jaunimo centras organizavo seminarą jaunimo vadovams ir tiems, kurie kada nors  galėtų jais būti. Susirinko kelių dekanatų vadovai, jaunimo grupių vadovai ir aktyvūs parapijų savanoriai.

Advento laiko susikaupimui pasirinkome temą pagal Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui 19 skyriaus 16 eilutę: „KARALIŲ KARALIUS IR VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS.“ Kalbėjome apie Advento laiką ir apie Advento skaitinius, primenančius mums apie Kristaus atėjimą laikų pabaigoje. Daugelis netgi praktikuojančių krikščionių šį būsimą įvykį sieja su baimėmis. Baimė sutikti Kristų šiandien iškreipia Gerosios Naujienos žinią. Kiekvienas seminaro dalyvis asmeniškai ieškojome, kas gi mums sukelia baimę sutikti Kristų šiandien.

Antrojoje mokymo dalyje kalbėjome apie tokius neteisingus Jėzaus Kristaus įvaizdžius, kaip saldus „rožinis“ Kristus, Kristus  – sėkmės ir lengvo gyvenimo garantas ir kt. Visi jie nėra tikrasis, gyvas, tiesus ir mylintis Jėzus. Tam, kad iš tiesų pažintume Jėzų Kristų, reikia santykio, grindžiamo malda, Šventojo Rašto skaitymu, ir iš to kylančios asmeninės patirties.

Po pietų seminare meldėmės Švč. Mergelės Marijos rožinį už visus arkivyskupijos dekanatus ir atskiras parapijas, taip pat turėjome laiko asmeninei maldai tyloje. Pasidalijimo rate apžvelgėme, kaip matome situacijas mūsų parapijose, įvardijome, su kokias iššūkiais susiduriame, pasidalijome sėkminga patirtimi.

Paskutinė dalis buvo vienijanti veikla, kurią galima naudoti ir savo parapijose. Prisimindami prieš kelerius metus vykusią akciją „Šv Kalėdų atvirukas vienišam žmogui“ gaminome tokius atvirukus ir juos palikome labai svetingai mus priėmusiai Palemono parapijai (jaunimo vadovė išsiųs juos parapijos vienišiems žmonėms).

Seminarą vainikavo drauge švenčiama Eucharistija. Jai vadovavo parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas.  Pagrindinė intencija buvo malda už visą arkivyskupiją ir parapijas atskirai, už tuos vienišus žmones, kurie gaus dovanų mūsų sukurtus atvirukus. Be to, užrašę sudėjome prie altoriaus savo baimes ir atidavėme Viešpačiui kaip atnašas.  

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune