Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas sužadėtinių rengimo Santuokai mažose grupėse (parapijose) įgyvendinimas (2014 12 15)
Paskelbta: 2014-12-17 19:21:13

Gruodžio 15 d. vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimui aptarti. Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos salėje vykusiame susirinkime dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, parapijų klebonai ir kiti kunigai, taip pat pasauliečiai, dalyvaujantys sužadėtinių rengimo Santuokai procese.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pirmiausia visus pakvietė į bendrą Valandų liturgijos – Dieninės maldą, po jos br. kun. Severinas Holocheris OFM pasidalijo mintimis adventine atsivertimo tema, ypač ragindamas nepamiršti kasdienio dėkingumo.

Paskui Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė pristatė Sužadėtinių rengimo Santuokai programos metodinę medžiagą, jos aktualumą šiuolaikiniame pasaulyje ir būtinybę sužadėtiniams kursų metu tapti aktyviais dalyviais. Jiems padėti gali grupių vedėjai – sutuoktiniai per savo pavyzdį, šeimyninio bei tikėjimo gyvenimo liudijimą. „Prieš maždaug 12 metų Lietuvos vyskupai paprašė Šeimos centrų, rengiant sužadėtinius Santuokai, pereiti nuo paskaitų formato prie asmeninio santykio, prie darbo mažose grupelėse, kur būtų galima klausti, pasakyti savo nuomonę, dalytis patirtimi. Ne mokyti, bet dalytis. Toks buvo ne tik mūsų vyskupų noras, bet, kaip dabar matome, – ir Šventojo Tėvo, ir Vyskupų sinodo nusiteikimas. Mums taip pat buvo labai sunku keistis. Pasitelkę užsienio ekspertus, apžvelgę savo patirtį, sudarėme darbo grupes, kūrėme atskirai kiekvieno susitikimo medžiagą. Vyko ilgas darbas ir 2006 m. pristatėme naująją programą. Mažesnėse vyskupijose ją įgyvendinti pavyko greičiau, didesnėse – ir toliau tebevyksta nemažai paskaitų, nes, deja, dar trūksta tam pasirengusių sutuoktinių parapijose, kurie galėtų vesti atnaujintą pasirengimo Santuokai programą“, – kalbėjo D. Lukėnienė.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro savanorių pora Laura ir Mažvydas Aleknos pakvietė susirinkusius peržvelgti Sužadėtinių rengimo Santuokai programos IV temą „Atleisti ir švęsti“ ir trumpam pabūti sužadėtinių vaidmenyje. Vedėjai savo liudijimą pradėjo malda, vėliau dalijosi apie jausmus, pyktį ir konfliktus santuokoje, „nuospaudas“ ir apsimestinį susitaikymą. Aleknos pasidalijo ir apie asmeninę santykių krizę, kai visi žmogiškieji resursai ir pagalba buvo išnaudoti, tačiau situacija nesikeitė. Pora liudijo apie patirtą Dievo gailestingumą, kuris juos perkeitė bei suartino. „Konfliktuose visada yra kaltos abi pusės, nors gali atrodyti, kad vieno kaltė 99 procentai, o kito tik 1 procentas. Tačiau ir to pakanka, kad peržengtume savo puikybę ir prašytume sutuoktinio atleidimo. Tai nėra lengva, bet tai gydo ir augina meilę“, – kalbėjo sutuoktiniai.

Po jų kunigas Aldonas Gudaitis SJ kalbėjo apie savo patirtį susitinkant su sužadėtiniais mažose grupėse: „Daugeliui dalyvių šis susitikimas būna pirmasis jų gyvenime, kai jie „iš arti“ pamato ir prisiliečia prie dvasininko. Tai unikali proga perkeisti sužadėtinių įsivaizdavimą apie Bažnyčią – iš tolimos ją padaryti artimą, gyvą, su rūpesčiu žvelgiančią į kiekvieną žmogų. Geriausia tai kunigui pavyksta atskleisti per tiesioginį ryšį ir asmeninį liudijimą.“ Kunigas Aldonas papasakojo asmeninę istoriją, kuria pasidalydamas su sužadėtiniais atskleidžia savo kaip žmogaus silpnybes, bendražmogiškas problemas, o kartais ir skausmą.

Darius Chmieliauskas, pats kartu su žmona vedantis grupes sužadėtiniams, retoriškai klausė, ar tikrai reikia stebuklo, kad sužadėtiniai sugrįžtų į mūsų parapijas, kad būtų įmanoma rasti galimybių šią programą perkelti į savas parapijas, nepriklausomai nuo to, kokie sužadėtinių ketinimai dėl Santuokos vietos. Tai padėtų rastis bei augti jų krikščioniškai savimonei kaip Bažnyčios bei parapijos narių. Būtent toks pasirengimas Santuokai iš tiesų padeda sužadėtiniams atsiverti ir Kristui, ir Bažnyčiai, ir nuo šių pasirengimo grupelių parapijose gali net prasidėti gyva šeimų sielovada atsiliepiant į realius sužadėtinių poreikius ne tik pasirengimo Santuokai metu, bet ir palydint juos šeimos gyvenimo pradžioje.

Konferencijos pabaigoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė kunigus padiskutuoti apie konkretų sužadėtinių rengimo Santuokai įgyvendinimą parapijose, nes pasirengimo kursai paskaitų forma, pasak arkivyskupo, tai tikrai laikina išeitis ir reikia viską daryti, kad kuo greičiau galėtume sužadėtinius rengti Santuokai savo parapijose, nedidelėmis grupelėmis.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune