Seminaras mokytojams apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą (2015 02 03)
Paskelbta: 2015-02-04 15:50:25

Vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinio seminaro „Vaikų ir paauglių solidarumo ir socialinio aktyvumo ugdymas (11–14 metų amžiaus) religiniame gyvenime“ II dalis.

Seminaro pradžioje susirinkusieji kartu meldėsi už gatvės vaikus, už mažylius, kurie alksta savo artimųjų meilės ir šilumos, už vaikus, kurie priversti dirbti alinančius darbus, kariauti, vogti.

Priminusi svarbiausius pirmosios seminaro dalies momentus, sesuo dr. Fausta Rasa Palaimaitė SF dalijosi savo misijų Brazilijoje patirtimi. Lyginant su Lotynų Amerika, Lietuvoje nėra išvystyta krikščionio, kaip misionieriaus, savivoka. Kiekvienas Kristaus mokinys yra ir misionierius. Vaikams reikia padėti jį savyje atpažinti.

Lektorė pristatė penkis natūralius grupės gyvavimo etapus, nes daugelis grupelių „žūva“, kai nekreipiamas dėmesys į grupės dinamikos etapus. Kiekviena grupė natūraliai išgyvena apsipratimo, diferenciacijos (kovos dėl valdžios), integracijos (pasitikėjimo), brandos bei išsiskyrimo etapus. Apsipratimo etape vaikams svarbūs susipažinimo žaidimai, padedantys apsiprasti; diferenciacijos etape reikia nustatyti taisykles ir jų laikytis; integracijos – svarbu nebepriimti naujų narių; brandos etape vadovas negali palikti grupės, nes tebėra saugumo garantas ir pagalbininkas atpažįstant Dievo įkvėpimus; išsiskyrimo etape svarbu atsisveikinti, atšvęsti, kitaip liks gedėjimo jausmas.

Seminare buvo pristatytos keturios integralios Jaunųjų misionierių veiklos sritys. Tai konkreti socialinė situacija, dvasingumas, įsipareigojimas ir šventimas.

„Viso pasaulio vaikai yra draugai“ – toks yra jaunųjų misionierių šūkis. Draugai vieni kitiems padeda.

Sesuo dr. Fausta Rasa Palaimaitė SF pristatė misionierišką kalendorių su konkrečiais veiklos pasiūlymais; misionierišką rožinį kaip galimybę melstis už penkių žemynų vaikus.

Seminaro pabaigoje susirinkusieji trumpai pasidalijo kilusiomis įžvalgomis. Susitikime dalyvavo mokytojai iš Jurbarko, Josvainių, Raseinių ir Kauno.

 

Irena Puodžiukaitė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune