Seminaras apie naudojimąsi tapybos kūriniais tikybos pamokose (2015 05 11)
Paskelbta: 2015-05-12 16:33:42

Gegužės 11 dieną arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras „Dorinių vertybių ugdymas tapybos kūriniais tikybos pamokose 11–12 klasėse“. Seminarą vedė viešnia iš Vilkaviškio vyskupijos, Vaišvydavos pagrindinės mokyklos bei Piliuonos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Dalia Bajarūnienė. Prieš religijos pedagogikos studijas mokytoja studijavo juvelyriką, jos polinkis į meną ilgainiui labai pravertė perteikiant tikėjimo tiesas jaunimui.

Pradžioje seminaro dalyviai pasidalijo patirtimi, kaip jie pasitelkia meno kūrinius mokydami tikybos, bei savo lūkesčiais. Paskui mokyt. D. Bajarūnienė pristatė savo pačios atlikto tyrimo apie tapybos kūrinių naudojimą tikybos pamokose rezultatus.

Pagal atliktą apklausą, meno kūriniais pamokose remiasi tik 20 procentų tikybos mokytojų. Apklausus 11–12 klasių moksleivius paaiškėjo, jog 34 procentams iš jų religinė dailė padeda geriau suvokti analizuojamą temą, 9 proc. – sustiprina tikėjimą, 20 proc. – kūrinyje atskleista situacija priverčia susimąstyti ir įsigilinti į savo elgesį, kitiems – praplečia religijos žinias ir kt.

Mokyt. D. Bajarūnienė pastebėjo, kad Šventojo Rašto tekstas bei dorinės vertybės yra geriau mokinių suvokiamos, jeigu pristatomos pasitelkiant religinio meno – tapybos kūrinius. Be to, kuo labiau kūrinys sudomina mokinius, tuo labiau motyvuoja ugdytis dorybes. Paveikslo spalvų, siužeto bei simbolikos aptarimas padeda geriau suprasti ne tik jo turinį, bet ir Šventojo Rašto tekstą.

Mokytoja dailės kūrinus naudoja šiems 11–12 klasių moduliams: „Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė“, „Pašaukimas gyvenimui“ bei „Katalikybė ir pasaulio religijos“.Temai „Kas sieja pašaukimą ir pasiaukojimą“ nagrinėti pasitelkia dailininko Virginijaus Kašinsko Kryžiaus kelio stočių paveikslus bei šiuolaikinio gyvenimo realijas.

Seminare buvo išsamiau pristatytos šios mokytojos religinio turinio paveikslais bei jų analize iliustruotos pamokos: „Nuopuolio istorija: Adomo ir Ievos išvarymas iš rojaus“, „Ko galiu pasimokyti iš Jėzaus XXI amžiuje?“, „Kuo mano tikėjimo kelyje yra artimas Mozė? Jo susitikimas su gyvuoju Dievu“, „Kristaus Gimimas“, „Sūnus palaidūnas“, „Pašaukimas ir atsivėrimas slėpiniui. Paskutinė vakarienė“, „Ar gyvenimas – rizika?“, „Kokie yra šeimos modeliai? Požiūris į šeimą religijose ir kultūrose“, „Švč. M. Marija – Bažnyčios Motina“, „Mano tikėjimo kelias“, „Kristaus Prisikėlimas“ ir „Nenusigąsk, vien tikėk!“

Mokyt. D. Bajarūnienė pasidalijo ir savo mokinių darbu apie pašaukimą, kurio šerdis – Gerojo samariečio palyginimas (plg. Lk 10, 29–37). Darbo išvada – žmogaus gyvenimo prasmė ir pašaukimas yra tarnauti kitiems gerojo samariečio – Kristaus – pavyzdžiu.

Seminare dalyvavo 18 tikybos mokytojų.

 Irena Puodžiukaitė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune