Arkivyskupijos Šeimos centre užsiėmimus baigė išsiskyrusiųjų sielovados grupė
Paskelbta: 2015-06-19 11:16:06

Prasidėjus vasarai Šeimos centre užsiėmimus baigė išsiskyrusiųjų sielovados grupė. Pernai spalio mėnesį susirinkusius žmones susitaikymo su skyrybų netektimi kelionėje lydėjo kunigas Severinas Holocher OFM, psichologė Greta Glizikienė ir trys savanoriai, jau išgyvenę skyrybų krizę.

Grupės dalyvių skyrybų priežastys buvo labai įvairios: alkoholizmas, neištikimybė, smurtas ar tiesiog susvetimėjimas. Vieni skyrybas buvo patyrę prieš keletą metų, kitiems tebevyko skyrybų procesas, taip pat dalyvavo išsiskyrusi pora, kuri ieškojo galimybių vėl pradėti gyventi kartu. Papildomų konsultacijų su psichologe ir grupės dėka ši pora suprato, kad jiems susitaikyti trukdo praeities nuoskaudos ir neatleidimas. Kai kurie grupės dalyviai jautė labai stiprų skausmą, pyktį ir kaltę, kitiems visa tai jau buvo praeityje, tačiau visi norėjo išsivaduoti iš nevilties, rasti išeitį, atleisti sau, kitam ir Dievui, nors grupės pradžioje to ir nesuprato. Grupės darbas baigėsi rekolekcijomis Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne. Šias rekolekcijas tema „Kur Dievas? Atrasti save, atrasti Dievą“ vedė kunigas Severinas Holocheris OFM.

Užsiėmimų metu grupės dalyviai labai susidraugavo, padėjo vienas kitam. Buvo nuspręsta tęsti susitikimus ir vasaros metu kaip savitarpio paramos grupei. Spalio mėnesį užsiėmimus pradės jau kita išskyrusiųjų sielovados grupė ( teirautis mob. 8 699 553 85).

Keletas atsilepimų:
Man šioje grupėje buvo naudinga atrasti save. Bendraudama su grupės nariais ir grupės vadovais atradau savo užslėptus skaudulius ir džiaugsmus. Patiko užsiėmimų vedimo forma, tematika ir sukurta atmosfera. Grupės metu patyriau bendrystės džiaugsmą.

Grupė buvo gerai organizuota. Puikūs ir profesionalūs, su didele patirtimi grupės vadovai. Gera informacinė medžiaga, jos pateikimas. Puikus komandinis darbas.

Grupėje buvo moterų ir vyrų – todėl kiekviena pusė galėjo išgirsti priešingos lyties nuomonę visomis nagrinėtomis temomis. Turėjome galimybę dalytis su panašaus likimo žmonėmis ir gauti profesionalią tiek psichologo, tiek dvasininko pagalbą.

AA turi 12 žingsnių programą. Gal ir čia ji galėtų būti, kad grupė tęstųsi ne tik metus, bet turėtų ir kitų lygių tęstinumą.

Ši grupė mane išlaisvino iš kalbėjimo atvirai baimės. Aktualios temos, labai įdomi medžiaga, gerai organizuoti užsiėmimai.

Man padėjo atsigauti po artimo žmogaus netekties, labiau pažinti Dievą. Suradau daug žmonių, kurie tapo mano draugais. Ši grupė padėjo vėl patikėti žmonėmis.

Laba šiltas, draugiškas organizatorių kolektyvas. Susitinkame tą patį skausmą patyrę žmonės, kurių pasidalijimas ir patirtis buvo nepakeičiami ir davė daug atsakymų iš nežinomybės akligatvių. Dievas, kuris mus atvedė ir suvienijo, telaimina ir gydo visus, prisidėjusius prie šios nepakartojamos grupelės

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune