Arkivyskupijos karitiečių susitikimas Rumšiškėse (2011 08 30)
Paskelbta: 2011-09-02 13:53:31

Gražią besibaigiančios vasaros dieną, rugpjūčio 30-ąją, Kauno arkivyskupijos karitiečiai rinkosi į jau tradicija tapusį susitikimą. Šiais metais svetingai priimti sutiko Kauno II dekanato Rumšiškių parapija. Dauguma karitiečių atvyko pasipuošę tik ką įsigytomis liemenėmis, kurios mūsų darbo baruose liudys apie Caritas instituciją. 

Caritas bendradarbių, savanorių dvasinio atsinaujinimo diena prasidėjo jaukioje Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišiomis. Jas aukojo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir keletas arkivyskupijos kunigų.

Šv. Mišių pradžioje mons. V. Grigaravičius sveikino gausiai susirinkusius, linkėdamas nepavargti tarnaujant, pagelbstint artimui. Homilijoje pratęsė mintį apie Dievo Gailestingumo liudijimą, negailint laiko ir jėgų, kai kenčiančiam reikia kito žmogaus dėmesio ir išklausymo.

Dievo Gailestingumo metų proga Rumšiškių parapijos šeimininkas klebonas kun. Kazys Gražulis konferencijoje kalbėjo apie gailestingumą mūsų gyvenime, kad jį geriau pažintume, gautume malonių savo kasdienybei.

Sustiprinta dvasia šventę tęsėme Rumšiškių vaikų dienos centre. Mus aplankė ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, palaimino stalą, pasakė šiltų padrąsinančių žodžių.

Visi pabendravome, pasidalijome patirtimi, informacija. Vieni kitiems padovanojome po skambios dainos posmą.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune