Savaitgalio seminaras katechetams bei jų komandoms Šiluvoje (2011 09 23–25)
Paskelbta: 2011-09-27 12:16:29

Fotografijos Augustės Andrijaitytės

Rugsėjo 23–25 d. Jono Pauliaus II namuose Šiluvoje vyko seminaras Kauno arkivyskupijos katechetams, rengiantiems jaunimą Sutvirtinimo sakramentui pagal Kauno arkivyskupijos rengimo Sutvirtinimo sakramentui programą; seminarą vedė religijos mokslų mgr. ses. Evelina Lavrinavičiūtė ir SM lic. ses. Celina Rasa Galinytė. Šiemet seminare dalyvavo apie keturiasdešimt katechetų ir  septynios parapijų jaunimo komandos ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus bei Panevėžio.

Seminaro tikslas buvo padėti katechetams toliau tobulinti darbą pagal Kauno arkivyskupijos programą „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“, formuoti juos kaip jaunimo ugdytojus bei stiprinti „Alfa“ kurso bei rengimo Sutvirtinimui komandas.

Aštuonių mėnesių trukmės programa prasideda „Alfa“ kursu jaunimui ir toliau vyksta pagal „Alfa“ kurso metodiką. Seminare dėmesys buvo sutelktas į klausimus, susijusius su jaunimo komandų, padedančių katechetams vesti užsiėmimus, subūrimą parapijose, taip pat katechetų ir jaunimo komandų tolesnį ugdymą. Seminare vis labiau gilinta sielovados nuostata, jog katechezės tikslas parapijose – paruošti jaunimą ne tik vienam ar kitam sakramentui, bet  ir giliam tikėjimo gyvenimui bendruomenėje.

Sekmadienį seminare apsilankė ir šv. Mišias drauge su katechetais šventė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Po šv. Mišių, konferencijoje, ganytojas pabrėžė bendruomeninės aplinkos reikšmę rengiant paauglius sakramentams ir ragino dėti pastangas, kad šiam tikslui parapijose kuo greičiau būtų ugdomos jaunimo komandos.


 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune