Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje (2011 12 24)
Paskelbta: 2011-12-24 14:29:21

Gruodžio 24 d. rytmetį 300 vargingai gyvenančių ir kasdien Kauno I dekanato Caritas „Sriubos“ valgykloje besilankančių miesto gyventojų valgė Kūčių vakarienę drauge su juos aplankiusiu Kauno arkivyskupu metropolitu S. Tamkevičiumi, kitais arkivyskupijos ganytojais, karitiečiais, miesto valdžios žmonėmis. Jų sveikinimais artėjančių Viešpaties Gimimo švenčių proga išsakyta paguoda, jog Dievo meilė neaplenkia nė vieno žmogaus, o Kalėdų šviesa gali nušviesti kiekvieno, kad ir vargingiausio, žmogaus gyvenimą.

Prie šio bendro, arkivyskupo palaiminto Kūčių stalo Kauno I dekanato dekano mons. V. Grigaravičiaus pakviesti ir pasveikinti drauge su gyvenimo negandų išvargintais žmonėmis dalijosi kalėdaičiais ir Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. V. Vaškelis, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas, reikalų vedėja ses. V. Maknauskaitė SJE, I dekanato Caritas vedėja O. Virbašiūtė, taip pat svečiai iš savivaldybės Tarybos ir jos administracijos bei institucijų – meras A. Kupčinskas, administracijos direktorė E. Gudišauskienė, Z. Abramavičius, L. Kudarienė, A. Kurlavičius, O. Zigmantienė, Dainavos ir Žaliakalnio seniūnai A. Malinauskas ir B. Girdauskas.

Sveikinimo ir vilties žodį taręs arkivyskupas S. Tamkevičius trumpai pasidalijo savo išgyvenimais, kai teko vargingai švęsti Kalėdas kalėjime ir lageryje, ir drąsino žmones neprarasti vilties – viso gyvenimo negandos tarsi sumažėja tam, kuris viltį atranda Dievuje.

Kun. R. Grigas atkreipė dėmesį, koks paprastas ir prieinamas yra Kūdikėlis Jėzus, galintis atjausti žmogaus vargą, nešantis paguodą ir nuraminimą.

Miesto meras A. Kupčinskas pasidžiaugė bendradarbiavimu su Bažnyčia, tuo, jog bendromis pastangomis galima daugiau nuveikti mažinant vargą visuomenėje, atkreipė dėmesį, jog, deja, už gera ne visada ir laiku mokame padėkoti.

Jau daugiau kaip du dešimtmečius „Sriubos“ valgyklą iš savo gerumo ištikimai remiantiems Toronto (Kanada) Prisikėlimo parapijos tikintiesiems Kūčių vakarienės dalyviai pasirašė padėkos raštą.

Padėkos raštais arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas apdovanojo ir valgyklos vedėją R. Veličkienę bei darbuotojas, paruošusias šią Kūčių vakarienę bei kasdien besirūpinančias šiltu maistu pamaitinti kelis šimtus vargstančių kauniečių.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune