Arkivyskupijos Caritas organizacijoje aptarta ES MIATLNA programa Kaune (2012 01 20)
Paskelbta: 2012-01-25 12:20:08

Sausio 20 d. Kauno arkivyskupijos Caritas būstinėje vyko susitikimas, kuriame apžvelgta, kaip Kaune vykdoma ES MIATLNA programa. Į susitikimą atvyko Kauno m. savivaldybės Paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė, Kauno m. savivaldybės Tarybos narė Loreta Kudarienė, Lietuvos Caritas direktoriaus pavadatuoja Janina Kukauskienė, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, seniūnijų socialinės darbuotojos, parapijų Caritas vadovės.

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas susitikimą pradėjo malda, pasakydamas, kad be tikėjimo, vilties ir meilės darbai nejudės į priekį, kad blogį galima nugalėti tik gerumu.

Kauno arkivyskupijos ES MIATLNA programos koordinatorė Onutė Virbašiūtė supažindino, kaip buvo vykdoma programa 2011 m. Kauno mieste. Paramą gavo daugiau kaip 16 tūkstančių asmenų; pav., lapkritį išdalyta daugiau kaip 111 tūkstančių tonų maisto produktų. Taip atliekamas milžiniškas darbas tiek socialinių darbuotojų, parengiant paramą gaunančiųjų sąrašus, tiek ypač karitiečių, dalijančių maisto paketus. Daugelyje vietų patalpos nėra tam pritaikytos, šaltos, krauti tenka rankomis. Tik abiejų pusių bendradarbiavimu pasiekiama teigiamų rezultatų; siekiant sumažinti maisto sankaupas, nutarta supažindinti atsiimančiuosius, kad neatsiėmus du kartus bus išbraukiami iš sąrašų. Ateinančiais metais tikimasi ir geresnio maisto paramos asortimento.

Lietuvos Caritas direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė pasidžiaugė sėkmingai jau septintus metus vykdoma programa, kuri, nors ir susiduria su nemažais biurokratiniais nesklandumais, dėl kurių nukenčia darbo grandys, duoda vaisius.

Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius pabrėžė, kad bendraujant su stokojančiais dažnai susiduriama su  nepasitenkinimu, pykčiu, ypač besilankančių Labdaros valgykloje. Šioje valgykloje nuolat darbo dienomis maitinasi apie 600 asmenų. Prasmę įgauna gerumo darbai ir patarnavimai, kai jie atliekami amžinybės perspektyvoje.

Susitikimo dalyviai bendravo, keitėsi patirtimis prie jaukios agapės stalo, ruošdamiesi šių metų darbams.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJ,
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune