Vyskupo J. Ivanausko vizitacija Kauno I dekanate (2012 01 24)
Paskelbta: 2012-01-25 20:17:49

Sausio 24 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose vyko Kauno I dekanato institucijų, parapijų klebonų, rektoratų rektorių, parapijų tikybos mokytojų, šeimų, jaunimo vadovų susitikimas su Kauno arkivyskupijos augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku.

Susitikime taip pat dalyvavo arkivyskupijos Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, arkivyskupijos Katechetikos Centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius ir koordinatorė Laimutė Krutulienė. Susitikime buvo apžvelgta praėjusių metų veikla, aptarti svarbiausi įvykiai, bendra padėtis – kaip sekasi darbuotis įvairiose srityse skleidžiant Dievo Žodį savo parapijose, mokyklose, šeimų susitikimuose, jaunimo veikloje.

Savo veikla ir bendra esama situacija švietimo, katechezė srityje pasidalijo dekanato ir parapijų katechetikos Metodinių centrų vadovai, parapijų katechetai. Apie jų veiklą parapijose ir miesto renginiuose, piligriminėse kelionėse kalbėjo parapijų klebonai, rektoriai. Susitikime dalyvavę Caritas organizacijos, Jaunimo centrų vadovai ir Šeimos centrų atstovai dalijosi veiklos patirtimi, pasidžiaugė pasiekimais.

Daug dėmesio buvo skirta Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų paminėjimui, taip pat aptarti renginiai, kurie bus pirmas žingsnis į Jaunimo dienas, 2013 metais vyksiančias Kaune. Vyskupas J. Ivanauskas padėkojo visiems dalyvavusiems šiame svarbiame susitikime, pasidžiaugė vykdoma veikla: „Be jūsų nebūtų Bažnyčios ateities. Džiaugiuosi, kad galite bendrauti dalyvaudami krikščioniškuose renginiuose, piligriminėse kelionėse, rekolekcijose, dekanato, parapijų šventėse, o ypač katechizuojant jaunąją kartą“, – kalbėjo ganytojas.

Visus dalyvavusius parapijų atstovus vyskupas J. Ivanauskas pakvietė gausiai dalyvauti jaunimo renginyje „Meilė kuria šeimą”, kuris vasario 14 d. Šv. Valentino dieną vyks Kauno Žalgirio arenoje. Šio renginio globėjai – LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Susitikimas baigėsi šiltu pabendravimu prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune