Respublikinis konkursas „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ VDU Katalikų teologijos fakultete (2012 03 22)
Paskelbta: 2012-03-29 14:39:58

Fotografijos Alvydo VAITKEVIČIAUS

Fotografija Alvydo Vaitkevičiaus

Kovo 22 d. VDU Katalikų teologijos fakultete (KTF) vyko respublikinio moksleivių kūrybinių-mokslinių darbų konkurso „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ finalas. Konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių moksleivius gilintis į mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajas, remiantis Alberto Einšteino mintimi, kad mokslas be religijos yra luošas, o religija be mokslo akla.

Pirmas konkurso etapas vyko vyskupijose, kurios atrinko ir pristatė į antrąjį etapą iki 7 įvairaus žanro darbų: referatų, esė, multimedijos ir vaizdo pristatymų, eilėraščių, piešinių. Darbus vertino 5 žmonių komisija: KTF dekanas doc. dr. Benas Ulevičius,  Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūtas Lukaševičius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Rasikienė, Kybartų K. Donelaičio gimnazijos tikybos mokytoja Vilija Stanaitienė, KTF SMD pirmininkas Gabrielius E. Klimenka.

Fotografija Alvydo Vaitkevičiaus

Susirinkusiuosius pasveikino VDU KTF dekanas dr. Benas Ulevičius. Jis sakė, kad Bažnyčia savo universitetuose ir fakultetuose vykdo atviro dialogo misiją, pasirodo kaip dialogo verta partnerė, bendražygė ieškant tiesos. Dekanas išreiškė viltį, kad šis antrus metus vykstantis konkursas duos naują ieškojimų akstiną tiek gamtamokslio atstovams, tiek nuoširdžiai tikintiems žmonėms. Gamtos ir kitų mokslų atstovams labai svarbus išlieka prasmės klausimas. Prasmė bet kurią mokslo sritį daro ugdančią ir kuriančią, o ne griaunančią ar žlugdančią. Išsilavinimas be prasmės ir vertybių labai greit pavirsta naudos ieškojimu ir silpnesnio išnaudojimu.

Finale dalyvavo 15 moksleivių, kurie pristatė savo darbus, atsakinėjo į komisijos klausimus ir varžėsi dėl trijų pirmųjų prizinių vietų. 

Fotografija Alvydo Vaitkevičiaus

Jas laimėjo: Jogilė Rizgelytė (I vieta), darbas - „Ar tikėjimas – tai prarasti protą, kad laimėtum Dievą(?) S.Kjerkegoras“ ; Kotryna Lienytė (II vieta), darbas - „Žmogus būties slėpinio akivaizdoje: saviieška“; Milda Banionytė (III vieta), darbas - Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos požiūrio į dirbtinį apvaisinimą kitimas“.

Prizinių vietų laimėtojai apdovanoti pinigine parama kelionei į Taizé vienuolyną Velykų savaitę.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas ir KTF dėstytojas A. Lukoševičius džiaugėsi, kad renginys sulaukia vis didesnio susidomėjimo, kyla pristatomų darbų lygis. Tai parodo, kiek daug Lietuvoje yra kūrybingų, krikščioniškoms vertybėms neabejingų ir tvirtai jas ginančių 9-12 klasių moksleivių.

Svetlana Adler-Mikulėnienė

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune