Kardinolas S. Dziwiszas pagerbė vyskupus iš Lietuvos Šv. Stanislovo iškilmėse Krokuvoje (2012 05 13)
Paskelbta: 2012-05-17 14:13:02

Fotografijos Piotro TUMIDAJSKIO (Lenkijos katalikų naujienų agentūra, KAI)

Fotografijos Piotro Tumidajskio ( KAI)

Gegužės 13 d. Krokuvoje Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kartu su beveik puse šimto vyskupų ir daugiatūkstantiniu tikinčiųjų būriu iš Lenkijos bei kaimyninių kraštų dalyvavo šv. Stanislovo garbei skirtose iškilmėse. Svečiai iš Lietuvos buvo ypač pagerbti: Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanislawo Dziwiszo paprašyti, arkivysk. S. Tamkevičius vadovavo iškilmingai procesijai iš Vavelio katedros į Skalkos aikštę, kur švęsta Eucharistijos liturgija, o procesijai po pamaldų atgal į Vavelį vadovavo vysk. J. Ivanauskas.

Fotografija Piotro Tumidajskio (KAI)

Krokuvoje vystančios iškilmės šv. Stanislovo garbei – tai didelis įvykis Krokuvos bei visos Lenkijos Bažnyčiai, sutraukiantis dalyvių ir iš kitų vyskupijų bei šalių. Šiemet taip pat jose dalyvavo Lenkijos primas arkivysk. Jozefas Kowalczykas bei jo pirmtakas kard. Jozefas Glempas, apaštalinis nuncijus arkivysk. Celestino Miliore, Varšuvos metropolitas kard. Kazimierzas Nyczas. Šalia vyskupų iš Lietuvos dalyvavo kitų hierarchų iš užsienio: Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos, Kazachstano. Iškilmės sutapo su kasmetine nacionaline slovakų katalikų piligrimine kelione į Lagievnikų Dievo Gailestingumo šventovę Krokuvoje. Jos dalyviai – apie 20 tūkst. piligrimų – gausiai papildė procesijos dalyvių gretas, kurių daugumą sudarė Krokuvos miesto bei arkivyskupijos tikintieji.

Fotografija Piotro Tumidajskio (KAI)

Šv. Stanislovas – vienas pagrindinių visos Lenkijos ir atskirai Krokuvos arkivyskupijos globėjas. Pagal kronikininkų perduodamą tradiciją, jis žuvo nuo karaliaus Boleslovo rankos 1079 m. Konfliktas tarp karaliaus ir anuometinio Krokuvos vyskupo Stanislovo kilęs dėl to, kad Stanislovas priekaištavo valdovui dėl jo nederamo elgesio su pavaldiniais.

Procesijų šv. Stanislovo garbei tradicija siekia 1088 metus: iškilmingai nešamos jo relikvijos iš Vavelio katedros (kur iki dabar saugomos) į Skalką (kur pagal tradiciją buvo nužudytas) ir po pamaldų – atgal į Vavelį. Procesija keliauja pagrindinėmis Krokuvo senamiesčio gatvėmis. Šv. Stanislovas gerbiamas ir Lietuvoje, jis yra ir Vilniaus arkikatedros globėjas.

Šiemet kartu su šv. Stanislovo buvo nešamos ir kitų šventųjų bei palaimintųjų – Jackaus (Hiacinto), Alberto Chmielowskio, ses. Faustinos Kowalskos ir pal. Jono Pauliaus II – relikvijos.

Naujas ir svarbus šių metų iškilmių akcentas – svečių iš kaimyninių šalių aktyvus dalyvavimas. Procesijai vadovavo hierarchai iš Lietuvos, o iškilmingose mišiose homiliją pasakė Prahos arkivyskupas kardinolas Dominikas Duka. Šiemetinės Šv. Stanislovo iškilmės paliudijo, kad Krokuva dėl Dievo Gailestingumo šventovės, šv. Stanislovo ir pal. Jono Pauliaus II pamažu tampa regioniniu ir tarptautiniu pamaldumo centru. Tai rodo ir Lietuvos hierarchų dalyvavimas, ypač reikšmingas dabartiniu problemiškų lietuvių ir lenkų tarpvalstybinių santykių kontekste. Šv. Stanislovo, kuris gerbiamas būtent dėl to, kad drįso parodyti teisingą kelią pasaulietiniam valdovui, figūra tarsi nurodo, kad Bažnyčia turi pareigą ir potencialą teigiamai veikti abiejų katalikiškų tautų santykius.

 

Katarzyna Korzeniewska,
Lenkijos katalikų naujienų agentūra, KAI
 
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune