Kauno arkikatedroje bazilikoje sutiktas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Jaunimo Sekminių žygis su LJD kryžiumi iš Šiluvos į Kauną (2012 05 27)
Paskelbta: 2012-05-28 10:48:43

Gegužės 27-ąją, Sekminių sekmadienį, pradedant vakaro šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sutiko jaunuosius Kauno I dekanato piligrimus, kurie į 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų sostinę Kauną iš Šiluvos piligriminiame dviejų dienų žygyje atnešė LJD kryžių.

Gegužės 26 d. rytmetį su LJD kryžiumi iškeliavęs iš Šiluvos jaunimas pėsčiomis ir baidarėmis pasiekė į Ugionis. Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje jaunieji piligrimai šventė Sekminių vigiliją, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys, taip pat atnaujino Krikšto pažadus. Sekmadienio rytmetį piligrimai autobusu pasiekė Kulautuvą, iš kurios toliau tęsė piligriminę kelionę pėsčiomis į Kauną.

Palaiminimu prie arkikatedros durų sutikęs per pusšimtį  jaunų žmonių arkivyskupas S. Tamkevičius, sveikindamas juos bei visus gausius vakaro pamaldų dalyvius, piligrimų artimuosius, draugus, pakvietė ypač melstis už Kauno jaunimą, kad kuo daugiau jaunuolių uždegtų Sekminių ugnis – Meilės Dvasia, o tikroji meilė ir yra neatskiriama nuo kryžiaus aukos. Arkivyskupo vadovaujamas šv. Mišias koncelebravo kun. Kęstutis Genys ir mons. Artūras Jagelavičius.

Homiliją pasakęs mons. A. Jagelavičius pabrėžė Šventosios Dvasios dovanas, kurios žmones vienija, o ne suskaldo, suburia, o ne išskiria, uždega, o ne sunaikina, padeda atskirti tiesą nuo melo, skleidžia taiką ir supratimą. Homilijoje pasidžiaugta jaunimu, kuris šiandien drąsiai liudija savo tikėjimą, prisimenant, kad ne visi tai išdrįsdavo tikėjimo persekiojimo metais sovietmečiu. Šiandien jaunimas drąsiai neša kryžių priimdamas jį kaip dvasinę jėgą, gyvenimo išmintį, nesibaimindamas būti pažemintas. Homilijoje paraginta nepaliauti kasdien prašyti Šventosios Dvasios pripildymo, kad ji padėtų įveikti baimę, nerimą, teiktų drąsos ir jėgų gyventi.

Kaip pasakojo Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis, Sekminių žygyje jaunieji piligrimai keliavo mažomis grupelėmis, kad galėtų labiau vienas kitą pažinti ir kartu išlaikyti maldos stiprybę. Keliaujančiam jaunimui kone didžiausią įspūdį paliko LJD kryžiaus įnešimas į Kauną. Su giesme ir plojimais piligrimai ėjo Kauno senamiesčiu, sutikti žmonės, žiūrėdami į kryžių, pagarbiai lydėjo jį ir jaunimą akimis. Pasak M. Kuraičio, evangelizuojant kartais nereikia daug žodžių, ir šįkart buvo ypač pajausta, kokią didelę galią turi pats Viešpaties kryžius.

Jaunimo Sekminių žygį organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras ir Jono Pauliaus II piligrimų centras.

Daugiau foto nuotraukų žr. čia >>
 

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune