Aptartos priešgaisrinės apsaugos ir bendradarbiavimo su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba galimybės Ukmergės dekanate (2012 06 15)
Paskelbta: 2012-06-18 15:16:10

Birželio 15 d. rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rimvydas Lukošius ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininkas Audrius Kuprionis susitiko su Ukmergės dekanato dekanu kunigu Gintautu Kabašinsku. Susitikimo metu kalbėta apie rajono bažnyčių priešgaisrinę būklę, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Dekanate vykusiame susitikime dekanas informuotas apie bažnyčiose atliktus priešgaisrinius techninius patikrinimus ir jų metu nustatytus trūkumus. Dekanas kun. G. Kabašinskas patikino, kad pastaruoju metu Kauno arkivyskupijoje, kuriai priklauso ir Ukmergės dekanatas, kreipiamas itin didelis dėmesys į bažnyčių priešgaisrinę būklę. Yra numatyta maldos namuose įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, diegti kitas priemones. Taip pat susirūpinta patikrinti elektros instaliaciją ir esant būtinybei ją sutvarkyti.

Dekanas pasidžiaugė, jog neseniai rajono savivaldybė skyrė lėšų dviejų bažnyčių – Veprių ir Deltuvos – elektros instaliacijos rekonstrukcijai.

Susitikime aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, numatytas valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorių susitikimas su dekanato kunigais. Pareigūnai G. Kabašinskui perdavė lankstinukų, kuriuose pateikta informacijos, kaip elgtis kilus gaisrui, kaip įvykus nelaimei kviesti pagalbą.

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune