Impulsas katechetams: mokymai ir dalijimasis, kaip padėti žengti tikėjimo žingsnius (2022 01 25)
Paskelbta: 2023-01-30 09:40:34

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Sausio 25 d. mokytojų ir katechetų dalyvavimas šv. Mišiose Kauno arkikatedroje prasidėjo adoracija. Jie, susirinkę prie Švenčiausiojo Sakramento, lydimi tikybos mokytojo Pauliaus Ričkaus mąstymų ir saleziečių bendradarbės Miglės Lipavičienės giesmių, buvo Viešpaties artumoje, rašė savo intencijas, kurios kartu su duona ir vynu šv. Mišių metu atneštos prie altoriaus. Per adoraciją mokytojai gavo padėkas, palinkėjimus nuo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokinių (juos patys ir padalijo mokytojams).

Šv. Mišiose Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, kad tos dienos Dievo žodyje Jėzus ragina visus žmones skelbti Evangeliją. Kiekvienas krikščionis yra Jo naujienos skelbėjas. Net jei žodžių nevartojame, mes skelbiame Dievo žodį savimi, savo buvimu, veikimu, emocijomis, bendravimu su kitais. Tai daug stipresnis skelbimas, nei patys žodžiai, kalbėjo arkivyskupas K. Kėvalas ir priminė šv. Pranciškaus Asyžiečio mintį: „Pamokslauk visada, o jeigu reikia naudok ir žodžius.“ Arkivyskupas atkreipė dėmesį į apaštalo Pauliaus gyvenimo istoriją, jo būdo tvirtumą, išsilavinimą ir staigų atsivertimą, lygindamas jį su giliai tikinčiu krikščioniu, skelbiančiu Evangeliją šiandienos pasauliui, kuriam Dievo Žodis tolimas ir nesuprantamas.

Po šv. Mišių katechetai rinkosi į tris grupeles klausytis mokymų, dalytis savo patirtimi. Katechetams, rengiantiems vaikus išpažinčiai ir Pirmajai Komunijai, mokymą „Ar išpažintis tik pirmoji ir vienintelė?“ vedė tikybos mokytoja ir katechetė Viktorija Kalinauskaitė. Susirinkę katechetai džiaugėsi Viktorijos pateiktais pavyzdžiais, kaip vaikus sudominti, patraukti, nudžiuginti, kad išpažintis nebūtų baisi, nepageidaujama. Kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad ši diena vaikui būtų ypatinga šventė, kurią jis prisimintų ir ji nebūtų susijusi su negatyviu patyrimu. Vaikas niekada nenorės daugiau eiti išpažinties, jei tai bus tik stresas, po išpažinties nepajaus džiugesio, palengvėjimo, pagyrimo. Susitikime pasidalyta priemonėmis, kurios gali būti skirtos vaikui po išpažinties ar maldos kampeliui namuose kurti. Mokytojai grupelėse dalijosi patirtimi, kaip rengia vaikus pirmai išpažinčiai, kaip vyksta vaiko ir gailestingojo Dievo susitikimas.

Katechetai, kurie rengia paauglius Sutvirtinimo sakramentui, rinkosi į Jono Pauliaus II piligrimų centrą. Jiems sesuo Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF kalbėjo apie tai, kad šiandien Bažnyčioje katechezę suvokiame labai ribotai: tai Pirmoji Komunija, Sutvirtinimas ir suaugusieji, kurie rengiasi sakramentams. Tačiau katechezė turi būti nuolatinė, vykti įvairiais lygiais ir būti kryptinga. Žmonės turi augti tikėjimo pažinimu. Katechetai pašaukti ne tik parengti jaunimą sakramentams, bet ir ugdyti būsimus jaunimo vadovus, būsimus jaunimo ugdytojus. Jaunimo ugdymas turi būti tęstinis. Jau šiandien kalbame apie pašaukimų krizę, o po kelerių ar keliolikos metų susidursime su rimta kunigų trūkumo problema.

Ses. Juozapa paminėjo kelis aktualius iššūkius. Pirma, iš užsienio atsivežtos puikios programos Lietuvoje neveikia. Į programas ateina žmonės, kurie ieško bendruomenių ar palydėjimo. Antra, reikia labai vengti žiūrėjimo į ekraną. Per pandeminį laikotarpį praradome bendruomeniškumą. Ugdytojai turi grįsti mokymą asmeniniu santykiu. Jei organizuojame tik renginius, kyla pavojus tapti administratoriais. Trečias pavojus, kad dažnai bijome, jog jaunimas nesupras. Jei mes nepaaiškinsime, paaiškins medijos. Katechetai diskusijoje kėlė svarbią tęstinių jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programų trūkumo problemą.

Suaugusiuosius tikėjimo kelionėje lydintys katechetai arkivyskupijos kurijoje dalyvavo diskusijoje tema „Alfa kursas – nejaugi tai viskas?“ Misionierius kunigas Rastislavas Dluhý dalijosi mintimis apie sutikimo ir kvietimo tarnystės svarbą. Sesuo Celina Galinytė OSB drąsino svajoti apie tai, kaip kokybiškai galėtume vesti Alfą kursą ir nesustoti, kryptingai  toliau lydėti žmones, kai jie baigia šį kursą.

Kad ir kokio amžiaus žmogų lydėtume tikėjimo kelionėje, esame pakviesti padėti jam žengti kitą jo tikėjimo žingsnį.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune