Tarptautinėje medikų konferencijoje – arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėka slaugytojams (2023 05 11)
Paskelbta: 2023-05-16 19:18:22

Nuotraukos – LSMUL Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnybos

Gegužės 11 d. Kauno BLC verslo centre vyko tradicinė mokslinė-praktinė konferencija – Slaugytojų konventas 2023, skirta Tarptautinei slaugytojų dienai paminėti. Ją surengė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas, LSMUL Kauno klinikos, LSMU Kauno ligoninė, Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija, Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacija, Lietuvos kardiologijos slaugytojų draugija, Lietuvos radiologijos technologų asociacija, Lietuvos akušerių sąjunga. Šių metų konferencijos tema: „Mūsų slaugytojai. Mūsų ateitis.“ Renginyje perskaityti septyni pranešimai, vyko praktiniai mokymai, skirti ne tik profesiniam tobulėjimui, bet ir asmeniniam augimui.

Konferencijos dalyvius sveikino LSMU medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė, LSMU Kauno ligoninės vadovas prof. Albinas Naudžiūnas, muzikinį sveikinimą padovanojo Kauno miesto simfoninio orkestro arfininkė Viktorija Smailytė.

Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius sveikinimo kalboje ragino ne tik švęsti, bet ir susitikti kalbėti bei kurti. Remdamasis moderniosios slaugos pradininkės Florenceʼs Nightingaleʼs istorija, jis kvietė sekti jos pavyzdžiu, įrodinėjant, kokia svarbią vietą visuomenės gyvenime turi medicina, o medicinoje – slauga. Būtent šią tiesą išryškino COVID-19 pandemijos iššūkiai ir parodė, kokia svarbią vietą sveikatos priežiūros sistemoje turi slaugytojos. Direktorius pasidžiaugė įvairiomis slaugytojų tobulėjimo iniciatyvomis ir išreiškė viltį, kad Kauno klinikose bus Slaugytojų ateities lyderių akademija.

Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas, sveikindamas susirinkusiuosius, kalbėjo apie komandinio darbo svarbą sveikatos priežiūros sistemoje. Cituodamas vadinamąją „Florence priesaiką“, ganytojas drąsino laikytis joje išsakomų vertybių, siekti gėrio ir aukštų profesinių standartų bei būti sielos misionieriumi atsiduodant tarnystei žmogaus gerovei. Slaugytojai įeina į kito žmogaus gyvenimo lauką kaip misionierius, kad padėtų, kad paskelbtų Gerąją naujieną. Būti kartu su žmogumi, dovanoti jam savo dėmesį šiandien yra prabangos dalykas. Būti šalia kenčiančio žmogaus, įsijausti – tai gydymo dalis, kuri vadinama buvimo šalia tarnyste. Lietuvoje dažnai vartojame žodį „užjausti“, tai būti „už jausmų“, o įsijausti yra menas, kuris yra sielos gydymo dalis, stiprinanti ir kūną. Arkivyskupas dėkojo visiems Lietuvos slaugytojams už jų darbą, pagalbą, šypseną, kuri gydo visuomenę ir teikia viltį ateičiai. Baigdamas sveikinimo kalbą ganytojas prašė Dievo palaiminti šios konferencijos dalyvius ir jų darbus.

Plenarinėje sesijoje Quinnipiac universiteto slaugos mokyklos (JAV) prof. Laima Karosas kalbėjo apie atsparumą ir atkaklumą slaugoje ir slaugytojų ateityje, aptardama pandemijos išryškintas problemas – slaugytojų trūkumą ir jų nepakeičiamą vaidmenį sveikatos priežiūroje. Apie pacientų įgalinimą savarankiškai valdyti lėtinę ligą kalbėjo Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės tyrėja doc. Vestina Vainauskienė. Viešnia iš Latvijos Tarptautinės medicinos mokyklos Agita Melbārde-Kelmere kalbėjo apie etinį saugumą slaugos praktikoje. Kauno klinikų teisės tarnybos vadovė Aušrinė Amšiejūtė kalbėjo apie klaidas sveikatos priežiūros sistemoje ir neišnaudojamą galimybę tobulėti, nes vyrauja baudimo kultūra. Prelegentė atkreipė dėmesį, kad tose šalyse kur klaidos analizuojamos ir iš jų mokomasi, ilgainiui jų mažėja. FLOW hacker vadovų programų trenerio Remigijaus Savicko praktinis mokymas, kaip valdyti mentalinį krūvį ir pasiekti FLOW būseną, vainikavo konferencijos pirmąją dalį ir palydėjo dalyvius į vidinių stiprybių paieškas su LSMU lektore, Kauno ligoninės Dailės terapeute Aušra Sebeikaite. ,,Aromáma“ komanda su ICF sertifikuota koučere Neringa Lazauskienė padėjo susikalbėti su kūnu ir pagerinti nuotaiką.

Po pietų Design Thinking metodikos specialist Justina Klyvienė skatino inovatyviai mąstyti ieškant savo supergalių. Saviugdos treneris, verslininkas, lektorius Arnas Markevičius kvietė ieškoti įkvėpimo nuolat kintančioje aplinkoje.

Slaugytojų konvento 2023 pranešimų apibendrinimą moderavo prof. Aurelija Blaževičienė ir dr. Daiva Zagurskienė. O konferenciją vainikavo dainininko ir aktoriaus Martyno Kavaliausko muzikinis sveikinimas.

Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune