Kauno I dekanato kunigų konferencija apie dvasininko vaidmenį modernėjančioje visuomenėje (2023 05 30)
Paskelbta: 2023-06-01 10:29:12

Gegužės 30 d. Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) rektorate vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje pasidalyta mintimis apie dvasininko vaidmenį vis labiau modernėjančioje visuomenėje.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Po bendros maldos konferencijai pirmininkavęs mons. V. Grigaravičius pakvietė žodį tarti bažnyčios rektorių kunigą Kęstutį Kazimierą Brilių MIC.

Kun. K. Brilius pažymėjo, kad šiuolaikinę visuomenę vis labiau formuoja technologijos, jų pažanga labai sparti. Virtualioje erdvėje stinga tikro kontakto tarp individų, didėja distancija tarp individo ir objektyvios tiesos, žmonės linkę akcentuoti tik smagią dabartį, kurioje viskas supaprastinta. Tokioje situacijoje sunku kalbėti apie vertybes. Kaip keičiasi kunigo vaidmuo, kaip jis gali veikti visuomenę?

Nors šiandien žmonės vis labiau sąlygojami neapibrėžtumo ir nėra orientuoti į krikščioniškas vertybes, Bažnyčia, pasak tėvo marijono, turi likti atvira ir tokiam pasauliui, jį priimti, pripažinti, eiti kartu su juo, vesti jį ir stovėti saugant nuo pražūties, kad žmogus bet kada galėtų iš naujo sugrįžti prie vertybių. Žmonės ieško to, kas numalšintų egzistencinį jų troškulį, todėl Bažnyčiai reikia būti pasirengusiai užmegzti dialogą su sugrįžtančiais.

Vėliau prelegentas pasidalijo mintimis apie dirbtinio intelekto galimybes ir iššūkius. Nors Bažnyčia ir visuomenė dar nėra pajėgi įvertinti dirbtinio intelekto naudojimo moralinių aspektų, vis dėlto reikia būti aktyviems šioje srityje.

Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune