Respublikinė moksleivių konferencija „Prabilkit į širdį“ (Iz 40, 1a) Pašvęstojo gyvenimo metų proga Kėdainiuose (2015 04 17)
Paskelbta: 2015-04-23 20:21:07

Balandžio 17 dieną Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje vyko trečioji respublikinė Bendrojo lavinimo mokyklų 5–12 (gimnazijų I-IV) klasių mokinių (integruota dorinio ugdymo) konferencija „Prabilkit į širdį“ (Iz 40,1a), skirta Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti. Konferencijos dalyvius sveikino Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos direktorius O. Kačiulis, Kėdainių rajono nevyriausybinių organizacijų pirmininkas D. Judenis ir Kėdainių r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė A. Stadalnikienė. Įdomiai apie vienuoliškąjį pašaukimą kalbėjo Tiberiados brolis Mišelis, Viešpatį šlovino ir tikėjimo patyrimu dalijosi grupė ICHTHUS.

Konferencijoje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš „Atžalyno“ gimnazijos, „Ryto“ ir „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinių mokyklų, Kėdainių rajono. Josvainių ir Krakių gimnazijų, Všį „Laiptai“ – komanda, Jonavos J. Ralio gimnazijos ir Bukonių pagrindinės, Panevėžio r. Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos. Mokiniai parengė ir konferencijoje perskaitė dvidešimt pranešimų.

Konferencijos dalyviai įdomiai pristatė šv. Brunono ir benediktinų misiją Lietuvoje, šv. Pranciškaus, šv. Ignaco Lajolos, šv. Jono Bosko, pal. J. Matulaičio atsaką į Dievo kvietimą. Nagrinėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos veiklą. Net trys pranešimai buvo skirti Jėzuitų veiklai Lietuvoje. Taip pat buvo pristatytas Šventosios Šeimos seserų ir Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos, taip pat sesers A. Nobilės pašaukimas. Jonavos mokiniai pristatė Trinitorių veiklą Jonavos Šv. Jokūbo parapijoje, supažindino su pranciškoniškojo jaunimo JAUPRA veikla bei nagrinėjo šv. Klaros palikimą.

Mokiniai pranešimuose gvildeno žmogaus pašaukimo, krikščioniško atsako į iškilusias problemas klausimus, drąsiai liudijo savo asmeninį tikėjimą.

Esame dėkingi renginio rėmėjams: Kėdainių rajono Jaunimo reikalų tarybai, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinei mokyklai, Kėdainių jaunimo centrui „Tiltai“.

Mokytoja Zita Kairaitytė
Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune