Kauno I dekanato kunigams pristatyti bažnytinio meno kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (2017 12 07)
Paskelbta: 2017-12-07 16:09:19

Šio mėnesio Kauno I dekanato kunigų konferencija vyko Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Gruodžio 7 dieną jame susirinkusiems kunigams buvo pristatyti bažnytinio meno kūriniai.

Konferenciją pradėjo Kauno Švč. Sakramento (studentų) bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Jonas Stankevičius. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, jis pažymėjo, kad visai neseniai, gavus finansavimą, buvo restauruoti trys Švč. Sakramento bažnyčiai priklausantys vitražai. Nukryžiuotojo, šventųjų evangelistų Mato ir Jono vitražais jau gali gėrėtis muziejaus lankytojai, nes, kol Švč. Sakramento bažnyčia restauruojama, vitražai eksponuojami Čiurlionio dailės muziejuje. Tačiau ne visi vitražai dar surasti.

Rektorius kun. J. Stankevičius pakvietė žodį tarti muziejininkę dr. Raimondą Norkutę, kuri supažindino su šių vitražų istorija. Šiuo metu restauruoti trys vitražai. Nukryžiuotojo vitražas gamintas „Geyling“ vitražų dirbtuvėje Austrijoje. Manoma, kad jis buvo užsakytas 1880–1881 metais. Svarbu paminėti, kad šis vitražas buvo įrengtas Sankt Peterburgo dvasinės akademijos koplyčioje, kur meldėsi ir ne vienas iškilus, šioje akademijoje studijavęs Lietuvos dvasininkas. Kiti evangelistų vitražai pagaminti apie 1903 metus kitose Austrijos vitražų dirbtuvėse. Jie kun. prof. Blažiejaus Čėsnio rūpesčiu iš Sankt Peterburgo dvasinės akademijos už 4000 litų buvo įsigyti 1934 metais. Nukryžiuotojo vitražui vietą centriniame bažnyčios altoriuje numatė šios šventovės tvarkymo projektą parengęs dailininkas A. Mališka. Visų pargabentų iš Rusijos vitražų restauravimo darbus tada atliko vitražistas Stasys Ušinskas. Prelegentė pažymėjo, kad norint šiuos vitražus įsigyti ir parsigabenti į Lietuvą derybos su atitinkamomis institucijomis truko kelerius metus. 

Prelegentė trumpai pristatė ir kiekvieno vitražo ikonografiją. Buvo pristatyti ir kiti šiuo metu muziejuje saugomi bažnytinio meno eksponatai. Vėliau dr. R. Norkutė atsakė į kunigų klausimus.

Konferencijos pabaigoje aptarti dekanato einamieji sielovadiniai klausimai, patvirtintas 2018 metų dekanato biudžetas.

Kauno I dekanato informacija

 

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune