Aukštųjų mokyklų bendruomenių susitikimas kurijoje apie krikščionio misiją akademinėje erdvėje (2017 12 07)
Paskelbta: 2017-12-08 12:38:20

Nuotraukos – Raimondos JANUŠAUSKAITĖS

Kauno akademinės sielovados bendradarbiai, atliepdami akademinės sielovados tikslą – padėti asmenybei krikščionio pašaukimą skleisti akademinėje aplinkoje ir atsakyti į akademinių bendruomenių dvasinius poreikius, taip pat pasidalyti krikščioniškos misijos problemomis ir vizija, į susitikimą su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ pakvietė Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojus.

 

Gruodžio 7 dienos vakarą į Kauno arkivyskupijos kurijoje vykusį susitikimą susirinko pusšimtis dėstytojų, administracijų ir sielovados darbuotojų. Drauge su renginio šeimininku Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir aktualizavo mokslinėje-akademinėje visuomenėje esamą situaciją ir bendrystės poreikį, šiame susitikime dalyvavo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, LSMU kapelionas monsinjoras Artūras Jagelavičius, KTU kapelionas kunigas Pertas Pichas, VDU kapelionas kunigas Andrius Končius ir nuolatinis diakonas dr. Benas Ulevičius. 

VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas diak. dr. B. Ulevičius pasidalijo mintimis, kokia svarbi ir kurianti visapusišką gerovę visuomenėje yra akademiniame darbe ugdytojo liudijama krikščioniška nuostata.

Mes, katalikai dėstytojai ir sielovados darbuotojai, esame Bažnyčios misija universitetuose – ši mintis buvo šilto ir kolegiško bendravimo ašis. Esame atsakingi už jaunus žmones, kuriuos mums patikėjo tėvai, tauta ir, pirmiausia, Dievas. Krikščionys akademinės bendruomenės nariai šiandieninėje visuomenėje susiduria su dideliais iššūkiais, todėl turime stiprinti vieni kitus, ieškoti būdų, kaip su meile nugalėti patyčias, netikėjimą, abejingumą, net nužmogėjimą – dalijosi dėstytojai.

Susipažinimas, siūlomos ateities susitikimų temos, bičiuliški kolegų patarimai lydėjo bendravimą, kuris buvo pratęstas prie agapės stalo. Dėkingi už naują galimybę papildyti akademinio pašaukimo kompetencijas susitikimo dalyviai pageidavo, kad akademinės sielovados bendradarbiai tęstų tokių susitikimų praktiką.

Renginį parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Vilija KARALIŪNAITĖ

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune