Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga – „BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo 2012 m. apdovanojimai žiniasklaidos darbuotojams
Paskelbta: 2012-05-18 12:21:59

Šeštinių sekmadienį, gegužės 20-ąją, Katalikų Bažnyčiai švenčiant 46-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną, arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS keturioliktus metus iš eilės paskelbia apie „BAŽNYČIOS KRONIKOS“ fondo apdovanojimus žiniasklaidos darbuotojams už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje.

Šiais 2012-aisiais, Lietuvos Bažnyčioje minimais PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO metais, taip pat „LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ leidimo pradžios 40-mečio paminėjimo metais apdovanojimai skirti:

Dailininkei Silvijai KNEZEKYTEI  – už krikščioniškosios žinios skelbimą, vaizdu išryškinant Gerosios Naujienos turinį. Net nežinodami autorės, dažnai gėrimės jos sukurtais plakatais, krikščioniškųjų jubiliejų bei švenčių ženklais, emblemomis, interneto svetainių vizualiniais sprendimais. Ji vaisingai darbuojasi, kurdama vaizdinius pasakojimus, iliustruodama bei apipavidalindama įvairius leidinius. Savo kūryba padeda įtaigiai pristatyti visuomenei palaimintąjį Jurgį Matulaitį, mokantį mus nugalėti gerumu ir tarnauti kitiems savo talentais. (Dalį jos darbų galima rasti čia >> .)

Kristinai ČIUČIULKAITEI (po mirties), ilgametei Kauno krašto laikraščio „Tėviškės žinios“ redaktorei bei žurnalistei. Nepamainomas kūrybingumas, tvirtos dorinės nuostatos ir gebėjimas bendradarbiauti įgalino ją pavyzdingai įgyvendinti kilnią žiniasklaidos misiją: stiprinti regioninę ir bendruomeninę savimonę, sykiu branginant sveiką krikščioniškosios ir tautinės kultūros dermę. Jos idealai ir įdirbis testiprina visus, kuriems rūpi viešas tiesos žodžio skelbimas, pirmiausiai – jos mylimus kolegas ir ilgamečius bendradarbius.

Apdovanojimus arkivyskupas S. Tamkevičius įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę birželio 24 dieną.


Žr. 1999– 2011 metais apdovanotų asmenų sąrašą >>.

Žr. popiežiaus Benedikto XVI žinią 46-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Tyla ir žodis – evangelizacijos kelias“ >>.

 

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune