Atnaujinta registracija. Priimkime iššūkį – per metus perskaityti visą ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ
Paskelbta: 2020-12-29 19:25:57

 

Norėdami atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus dažną raginimą klausytis, švęsti ir skleisti Dievo Žodį, kviečiame priimti iššūkį ir per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą. „Mūsų atidus dėmesys Dievo Žodžiui turėtų būti metus trunkantis įvykis, nes mūsų žinios ir meilė Šventajam Raštui bei Prisikėlusiam Viešpačiui, kuris ir toliau mums kalba, turi augti. Turime auginti artimesnį ryšį su Šventuoju Raštu; priešingu atveju, mūsų širdys išliks šaltos, o akys užmerktos, kaip ir mes patys, paveiktos įvairiausių aklumo formų“, – sakoma Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos žinutėje.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, kiekvienam Jėzaus sekėjui reikalinga pažinti Dievo išganymo istoriją, kuri pateikiama Šventajame Rašte ir yra Šventosios Dvasios vadovaujama.

Vienerių metų Biblijos skaitymo planas skaitytojui pateikia kasdienę Senojo Testamento, Naujojo Testamento, taip pat Psalmių ir Patarlių knygų dalį (tai reiškia, kad Psalmių knyga per metus peržvelgiama du kartus).

Visi užsiregistravusieji kasdien į savo el. pašto dėžutes gaus nuorodas bei komentarus lietuvių kalba, o norintieji plačiau pasigilinti – nuorodas į vaizdo įrašus anglų kalba. Medžiaga rengiama pagal Colin Symes, vysk. Robert Baron, kun. Mike Schmitz ir kt.

Priimk iššūkį.

Atnaujinta registracija čia >> 

Perskaityti Bibliją per metus yra didelis siekis; jei skaitytojas praleis dieną, patarimas būtų nepaisyti datų ir pasirinkti paskutinę skaitymo dieną, net jei tai reiškia, kad nesinchronizuojama su kalendoriumi. Tokiu būdu, nesvarbu, ar tai užtruks metus, dvejus ar ketverius, būsite tikri, kad perskaitėte visą Šventąjį Raštą.
 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune