ŠILINĖS: daiktų MAINYTUVIŲ palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“
Paskelbta: 2021-08-17 12:44:05

Popiežius Pranciškus enciklikoje LAUDATO‘si ragina mus rūpintis bendraisiais namais. Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą Šiluvos atlaidų tikinčiuosius jau antrus metus kviečiame į religinės tematikos daiktų mainytuvių palapinę – PRIKELK NAUJAM GYVENIMUI. Kad mažiau pirktume ir vartotume, o daugiau dalytumės, mokytumės duoti, o pasiėmę padėkoti malda.

PALAPINĖ VEIKS VISŲ ATLAIDŲ METU NUO 10 KI 18 VAL.
VIETA – AIKŠTĖS GALE, ŠALIA PILIGRIMŲ INFORMACIJOS CENTRO

Palapinės skyrelyje PRAŠOM galite pasiimti Jums reikalingą ar mielą daiktą, taip prikeldami jį naujam gyvenimui. Galbūt tai bus lauktuvės negalėjusiems atvykti į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Rekomenduojame pasiimti ne daugiau kaip 3 daiktus, kad vartotume saikingai. Kaip padėka už pasirinktą daiktą, prašome pasimelsti viena iš popiežiaus intencijų sakytų intencijų:
• Melskimės, kad visi ir kenčiantys žmonės leistųsi paliečiami Švč. Jėzaus Širdies ir surastų gyvenimo kelią.
• Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.
• Melskimės, kad visi rūpintumės kūrinija, kurią gavome kaip dovaną; kad ją prižiūrėtume ir saugotume būsimoms kartoms.

Skyriuje DĖKUI galima palikti Jums jau nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti religinės tematikos daiktus (pvz. kryžius, paveikslus, ikonas, statulėles, rožinius, knygas ir kt.). Galbūt jie taps brangūs kitiems ir bus pagalba priartėti prie Viešpaties. Atlaidu metu nepaimti daiktai pasieks jų stojančius žmones, esančius pataisos namuose ar išgyvenančius benamystę.

Tad ruošdamiesi į atlaidus turime galimybę padaryti namus švaresnius ir tapti dosnesni dalydamiesi su kitais. Kaip sakė patriarchas Baltramiejus, kad mes krikščionys esame pašaukti „laikyti pasaulį bendrystės sakramentu, būdu dalytis su Dievu ir artimu pasauliniu mastu. Mūsų kukliu įsitikinimu, tai, kas dieviška ir kas žmogiška, susitinka menkiausiose Dievo kūrinijos besiūlio drabužio smulkmenose, net mažiausiose mūsų planetos dulkėse“.

Prieš atiduodami daiktus:
• įsitikinkite, kad daiktai Jums tikrai nebereikalingi;
• pasirūpinkite atiduodamų daiktų švara;
• įsitikinkite, kad atiduodamuose daiktuose nepaliekate pinigų ar kitų sau vertingų daiktų.
Priimami tik tvarkingi, nesulūžę, neskleidžiantys blogo kvapo daiktai.

Negalintieji atvykti, bet norintieji perduoti daiktus jau dabar ir iki rugsėjo 3 dienos gali juos atnešti į Kauno arkivyskupijos kuriją adresu Rotušės a. 14A, Kaunas, nuo 9 iki 17 val. Taip pat pasiskambinti ir pasiteirauti informacijos išsamiau mob. 8 614 816 07.

 

Renata Dubauskienė

Arkivyskupijos kurijos Sielovados projektų koordinatorė

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune