Pašaukimų ugdymo komandos Kryžiaus kelio malda su Domeikavos jaunimu (2024 02 25)
Paskelbta: 2024-02-28 08:27:56

Nuotraukos – Ramvydo Romankevičiaus

Saulėtą vasario 25-osios, II Gavėnios sekmadienio, rytą Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda išsiruošė į Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčią.

Atvykus mūsų jau laukė gausus būrys Sutvirtinimo sakramentui besirengiančių jaunuolių bei parapijiečių, su kuriais šį kartą ėjome Kryžiaus kelią už pašaukimus (vietoj Šventosios valandos, kurią tradiciškai organizuojame vis kitoje parapijoje).

Šis Kryžiaus kelias už pašaukimus buvo ypatingas dėl trijų priežasčių. Pirma, susirinkusiems buvo išdalyti lapeliai su skirtingomis maldos intencijomis vis kitai stočiai, kad kiekvienas sugalvotų ir užrašytų vardą asmens, už kurį nori melstis. Antra, Kryžiaus kelio stočių apmąstymus skaitė patys sutvirtinamieji. Ir trečia, kryžių nuo vienos iki kitos stoties panešti turėjo galimybę vis kitas jaunuolis.

Praėję ir apmąstę Kryžiaus kelio stotis, dar turėjome šiek tiek laiko prieš šv. Mišias drauge melstis giesmėmis. Tuomet 12 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias drauge su parapijos kunigais aukojo atsakingas už Pašaukimų sielovadą Kauno arkivyskupijoje kunigas Liutauras Vilėniškis.

O kiti komandos nariai jungėsi giedoti drauge su Domeikavos jaunimo choru, kuriam vadovauja vargonininkas Mindaugas Giedraitis (priklausantis Pašaukimų sielovados komandai). Labai džiaugiamės, kad pagiedoti keletą giesmių pavyko įtraukti ir Pirmosios Komunijos vaikučius.

Po šv. Mišių kartu išgyvenome bendrystės laiką. Gurkšnodami arbatą su sausainukais truputį daugiau susipažinome su Domeikavos jaunimu, kurie ruošiasi Sutvirtinimui bei Domeikavos jaunimo choro atstovais. Turėjome progą išgirsti, kokių pomėgių jie turi, kokiomis veiklomis užsiima. Papasakojome, kas yra Pašaukimų sielovados komanda, kokius renginius organizuojam, ir pakvietėm jaunimą prisijungti dalyvauti.

Kristina Dapkutė

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune