Kaune pristatyta dokumentinė apybraiža apie kunigą Stasį Ylą ir seserį Augustą – Apoloniją Sereikytę (2019 04 25)
Paskelbta: 2019-04-29 10:10:41

Balandžio 25 dieną Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, menų ir muzikos skyriuje pristatyta knyga „Pašaukti tikrajai laisvei: kunigas Stasys Yla ir sesuo Augusta –Apolonija Sereikytė“. Renginyje dalyvavo šios dokumentinės apybraižos sudarytojai: sesuo Albina Marija Jurgė Pajarskaitė MVS, Elvydas Jačėnas, Rita Šlaitaitė, taip pat redaktorė Regina Pupalaigytė, kunigas Gediminas Kijauskas SJ. Renginį moderavo Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras.

Šios knygos pasirodymas sietinas su keliomis svarbiomis datomis. Pirmiausia tai pernai minėtas Lietuvos valstybės šimtmetis, taip pat ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos įkūrimo šimtmetis. Pernai taip pat minėjome ir kunigo Stasio Ylos gimimo 110-ąsias metines, o šiomis dienomis minime Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo, prie kurio labai prisidėjo kun. S. Ylos ugdyti Amerikos ateitininkai – ypač kun. prof. Arvydas Petras Žygas, trisdešimtmetį.

Renginio pradžioje kun. N. Pipiras pasidalijo mintimis, gimusiomis skaitant šią knygą. Vėliau renginio svečiai dalijosi, kuo juos asmeniškai patraukė ir sužavėjo šios dvi iš to paties Aukštaitijos krašto, netgi tos pačios giminės kilusios asmenybės, kartu daugelį metų dirbusios misijinį darbą. Ses. A. Pajarskaitė MVS išsamiai papasakojo, kaip buvo įkurta vargdienių seserų vienuolija, kaip seserys nuvyko į Ameriką, kokių didžių darbų ten atliko kun. Stasys Yla ir sesuo Augusta – Apolonija Sereikytė.

Žodį paprašytas tarti kun. Gediminas Kijauskas SJ su jauduliu prisiminė savo bendravimą su kun. S.Yla, pavadino jį viena iškiliausių lietuvių asmenybių. Kun. Gediminas tiesiog prašė nepamiršti kun. S. Ylos, skaityti jo knygas, straipsnius, nagrinėti ir galbūt vėl iš naujo pritaikyti jo sukurtus jaunimo – ypač ateitininkų – ugdymo metodus. Knygos redaktorė Regina Pupalaigytė pasidžiaugė bendru sudarytojų darbu, atsidavimu rengiant šią knygą.

Tai pirmoji dokumentinė apybraiža tiek apie kunigą Stasį Ylą, tiek ir apie seserį Augustą – Apoloniją Sereikytę.

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune