Kauno I dekanato mokytojams pristatytos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės asmenybės (2019 05 09)
Paskelbta: 2019-05-13 14:06:21

Gegužės 9 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato tikybos mokytojams ir katechetams skirta konferencija „Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės gyvenimas ir dvasingumas“.

Konferencijoje mokytojai buvo supažindinti su Dievo tarnaičių dvasingumu, tikėjimą liudijančiu gyvenimu ir kankinyste, siekiant puoselėti pagarbą ir norą gilintis bei skleisti šią žinią jaunimui, kad šis dvasinio gyvenimo pavyzdys padėtų ugdyti bendražmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes, skatintų kurti atsakingą, brandžią, pilietinę visuomenę. Konferencijos lektoriai buvo Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos ir kankinystės bylų postulatorius kun. Andrius Končius bei kunigai Nerijus Pipiras ir Robertas Urbonavičius. Mokytojus pasveikino ir įvadinį žodį tarė šios konferencijos organizatorius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

„Dievo tarnaičių gyvenimas ir jų dvasinis ryžtas Kristų laikyti savo gyvenimo centru yra labai gražus pavyzdys XXI a. žmogui ir ypač šiuolaikiniam jaunimui. Mokytojams tai yra puiki galimybė perteikti šią žinią jaunimui, padėti jiems suprasti, ką reiškia siekti šventumo,“ – kalbėjo monsinjoras, kuris, be to, priminė ir popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju pavyzdį, taip pat arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją.

Savo kūrybos eilėraštį-poemą „Lašelis tyras“, skirtą Elenos Spirgevičiūtės garbingam atminimui, padeklamavo Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleivė Ieva Dambrauskaitė, o šios gimnazijos moksleivis Edvinas Kučinskas kartu su meno vadove Jovita Kulakauskiene atliko kankinėms skirtą lietuvių liaudies dainą „Gulėk, širdele, po jovarėliu“ .

Minėtų beatifikacijos bylų postulatorius kun. A. Končius vėliau pristatė istoriją, kaip krikščionybės eigoje vyko paskelbimas šventuoju, kaip ilgainiui keitėsi šventumo įvaizdis ir kokios pagrindinės sąlygos turi būti pateiktos ir įrodytos šventumo statusui skirti.

Kun. N. Pipiras pateikė Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės pasaulietinio gyvenimo ir jų dvasinio nusiteikimo bei pasiaukojimo dėl Kristaus gražiausias ir skaudžiausias akimirkas, cituodamas juos iš Elenos dienoraščio, Adelės rašytų laiškų. Apie šių merginų patriotiškumą ir kartu kasdienį paprastumą, nuoširdų dvasingumą kalbėjo kun. R. Urbonavičius.

Mokytojai nuoširdžiai dėkojo už tokį išsamų šių būsimų palaimintųjų pristatymą. Po konferencijos visi dalyvavo šv. Mišiose ir gegužinėse pamaldose.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune