Tėvo dieną Domeikavos ir Lapių parapijose pagerbti tėvai
Paskelbta: 2018-06-07 14:52:46

Pirmąjį birželio sekmadienį Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų bendruomenės šventė Kristaus Kūno ir Kraujo šventę (Devintines) ir paminėjo Tėvo dieną.

Klebonas kun. Gintaras Pūras šv. Mišias aukojo už parapijas, amžinybėn iškeliavusius ir gyvuosius tėvus. Homilijoje dvasininkas kalbėjo apie Jėzaus Kristaus buvimo Duonos ir Vyno pavidaluose slėpinį, priminė, kad per nuolatinį Šventosios Eucharistijos priėmimą krikščionys vedami šventumo link, Dievo malonių stiprinami tampa Gerosios Naujienos liudytojais. Evangelijoje Jėzus įspėja: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jeigu nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“ (Jn 6, 53).

Gausiai šv. Mišiose dalyvavusius vyrus klebonas pasveikino Tėvo dienos proga, jauniems tėveliams patarė daugiau laiko praleisti su vaikais, išminties ieškoti šv. Juozapo, Šventosios Šeimos ir Bažnyčios globėjo, asmenyje. Dvasininkas vaikams kalbėjo apie pareigą rūpintis savo tėveliais, neapleisti jų senatvėje. Vėliau Mišiose dalyvavusiems tėvams suteikė asmeninį šventinį Bažnyčios palaiminimą.

Domeikavos gimnazijos ir Lapių pagrindinės mokyklos mokiniai tėvams įteikė dovanėlių. Vaikai pagamino širdeles ir paukštelius, tėveliams sėkmės palinkėjo Laiško efeziečiams žodžiais: „Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje“ (Ef 6, 3). Mokinius į veiklą parapijose sutelkė Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras, tikybos mokytojos Roma Zaksienė ir Jolanta Obolevičiūtė. Dvasininkas padėkojo vaikams ir mokytojoms už džiugią Tėvo dieną parapijose.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune