Žolinė Lapių parapijoje – su giesmėmis Dievui ir dainomis Lietuvai
Paskelbta: 2018-08-17 11:04:00

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) dieną Lapių parapijoje tapo graži tradicija pasikviesti profesionalių muzikų. Šiemet Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje svečiavosi operos solistas (bosas) Liudas Mikalauskas ir pianistė Beata Vingraitė-Andriuškevičienė.

Iškilmingoms giedotinėms šv. Mišioms vadovavo klebonas kun. Gintaras Pūras. Šventojo Rašto skaitinius skaitė Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Mantas Šideikis ir Eligijus Žakys. Pamoksle dvasininkas ragino šeimose puoselėti pamaldumą dangiškajai Motinai, melsti nuolankumo malonės, auginti katalikišką tikėjimą. Gausiai pamaldose dalyvavusiems parapijiečiams ir svečiams priminta, kad Švč. Mergelės Marijos paėmimas į dangų gyvenimo pabaigoje yra paskelbtas Katalikų Bažnyčios dogma. Prieš Aukos liturgiją dvasininkas pašventino tikinčiųjų atsineštus rudens derliaus vaisius ir žolynus. Žolinės slėpinį apmąstėme klausydami dainininko L. Mikalausko atliekamų giesmių.

Po Mišių maldos namuose koncertavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas L. Mikalauskas. Dainininkas atliko Lietuvai skirtus kūrinius. Atlikėjas sakė, kad Tėvynė žmogui duota Dievo, esame atsakingi už mums patikėtą žemę, privalome puoselėti tautos tradicijas, pažinti vertybes kūrusias asmenybes. Prisiminėme šiemet Lietuvoje minimas svarbias sukaktis, džiaugėmės artėjančiu popiežiaus Pranciškaus vizitu ir beveik prieš 400 metų Lapėse pastatytoje bažnytėlėje ypač gera akustika.

Už gražią šventę Žolinės dieną dėkojome atlikėjams L. Mikalauskui ir B. Vingraitei-Andriuškevičienei, parapijos klebonui kun. G. Pūrui ir Lapių miestelio laisvalaikio centro kultūrinių renginių organizatorei Jurgai Marmaitei.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune