Lapių parapijos piligrimai Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje pagerbė legendinio partizano Sergijaus Staniškio-Lito atminimą
Paskelbta: 2018-08-28 16:06:13

Rugpjūčio 26-ąją, Padėkos už laisvę dieną, Šiluvą pasiekėme pėsčiomis. Kauno arkivyskupijos piligrimų eisenai nuo Katauskių gyvenvietės vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Meldėmės Rožinio maldą, giedojome Švč. Mergelei Marijai skirtas giesmes. Šiluvos šile keturiolikoje Kryžiaus kelio stotelių įamžinti Jėzaus paskutinės kelionės į Golgotą įvykiai bei Lietuvoje okupantų vykdyto genocido aukų atminimas, skaudžių istorinių įvykių datos. Kryžiaus kelyje klausėme Jėzaus kančios skaitinių, meldėmės kartu su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu, emeritu arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi bei vyskupu augziliaru Algirdu Jurevičiumi. Piligriminio žygio pabaigoje maldininkus pasitiko Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, vyskupai padėkojo piligrimams už bendrystę ir suteikė Viešpaties palaiminimą.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje dėkojome Dievui ir kovojusiems už Lietuvos laisvę. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas L. Virbalas. Pamoksle dvasininkas ragino būti tvirtais tikėjime, ypač tada, kai Bažnyčia nepelnytai menkinama, puolama. Laukdami popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje, prisiminėme vizito logotipe įrašytą šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (plg.1 Tim 1, 1). Šūkis tikinčiuosius ragina nebijoti iššūkių, primena, kad Kristus Jėzus yra tikėjimo centras.

Piligriminėje eisenoje nešėmės Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus dovanotas legendinio partizanų vado Sergijaus Staniškio autentiškų nuotraukų kopijas. Baigęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje kapitonas S. Staniškis su šeima apsigyveno savo ūkyje Šatijų kaime šalia dabartinio Lapių miestelio. 1944 m. rudenį Sergijus tapo partizanų judėjimo dalyviu. Nuo 1950 m. S. Staniškis vadovavo Nemuno srities partizanams, o tų pačių metų rugpjūtį paskiriamas LLKS gynybos pajėgų vado A. Ramanausko pirmuoju pavaduotoju. 1953 m. vasario 2 dieną S. Staniškis žuvo Prienų šile buvusiame štabo bunkeryje. 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu legendinis partizanas po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, jam suteiktas pulkininko laipsnis, Vaišvydavoje S. Staniškio vardu pavadinta gatvė.

Šiluvoje Švč. Mergelės Marijos prašėmė laiminti partizanų vado Sergijaus Staniškio-Lito artimuosius bei atminimo išsaugojimu besirūpinančius Lapių parapijos žmones.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune