Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. gegužės 26 d., penktadienis

Vilties (Ligonių) diena Šiluvoje
KUR: Šiluva

...

Gegužės 26 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje malda už piligrimus, atvykstančius prašyti fizinio ar dvasinio išgydymo Šiluvos Dievo Motinos užtarimu.

12 val. šv. Mišios. Jų pabaigoje kunigai teikia asmeninį palaiminimą (Bazilikoje).

17.30 Rožinio malda (Bazilikoje).

18 val. šv. Mišios (Bazilikoje).

Po 18.00 šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Vidinio gydymo pamaldos. Joms vadovauja kunigas Mindaugas Malinauskas SJ.

Šv. Mišiose ir Vidinio gydymo pamaldose gieda Šiluvos maldos grupė.