Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kalėdinės muzikos ir poezijos vakaras su arkikatedros choru „Cantate“ (2009.01.03)

2009 sausio 03, 17:55

Sausio 3 d., šeštadienį, 17 val. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje ( Papilio g. 5 ) vyko koncertas iš ciklo, skirto arkikatedros bazilikos mišraus choro Cantate 10 metų jubiliejui.

Dalyvavo Kauno arkikatedros bazilikos mišrus choras Cantate. Choro vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, chormeisteris Mindaugas Šikšnius, koncertmeisteris Povilas Padleckis. Solistė Daiva Eidikytė (mecosopranas). Skaito kunigas Artūras Kazlauskas, Kauno kunigų seminarijos klierikas Gytis Stumbras.

Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelvičiūtė