Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Savanorių agapė arkivyskupijos kurijoje (2008.12.16)

2008 gruodžio 22, 09:35

Gruodžio 16 d. vakare Kauno arkivyskupijos kurijoje 20 jaunųjų savanorių dalyvavo prieškalėdinėje agapėje. Į ją arkivyskupijos švenčių, įvairių renginių talkininkus pakvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Savanoriai drauge su ganytoju šventė Eucharistijos liturgiją kurijos koplyčioje, vėliau dalyvavo agapėje. Arkivyskupas pasidalijo advento mintimis, kurias pritaikė jaunimo dvasiai, kartais ir pamaištaujančiai, tačiau per gerus darbus, aktyvumą galinčiai išlaikyti netrūkstamą santykį su Dievu, drauge palaikyti vieni kitus krikščioniškoje bendrystėje. Jaunuosius savanorius ganytojas supažindino su Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais, aptarė šių metų paminėjimo programos svarbiausius akcentus Kauno arkivyskupijoje. Savanoriams arkivyskupas padovanojo Šventojo Rašto knygų, jiems buvo įteikti originalūs 2009 m. kalendoriukai su praeitų metų renginių vaizdais.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el.p. info@kn.lcn.lt