Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Konferencija „Žmogaus orumas: iššūkiai, atsakomybė, atsakas“ (2003 05 22)

2003 gegužės 23, 19:03
Gegužės 22 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5) vyko tarptautinė konferencija „Žmogaus orumas: iššūkiai, atsakomybė, atsakas“. Ją surengė Lietuvos šeimos centras bei judėjimo “Už gyvybę” atstovai. Konferencijoje dalyvavo per du šimtus dalyvių iš visos Lietuvos – šeimos centrų bendradarbiai, katechetai, judėjimo “Už gyvybę” veikėjai, jaunimas bei visuomenės atstovai.

Konferencija surengta vienos iš įtakingiausių pasaulyje judėjimo “Už gyvybę” organizacijos „Human Life International“ (HLI) vadovų apsilankymo Lietuvoje proga. Ši organizacija įsteigta 1981 metais, įsikūrusi JAV ir turi savo biurus visuose kontinentuose. Organizacijos misija – pagal Katalikų Bažnyčios mokymą visame pasaulyje skelbti ir ginti gyvybės bei šeimos šventumą, meldžiantis ir tarnaujant per informacijos bei mokymo apie žmogaus gyvybę ir jai gręsiančius pavojus, iššauktus šiandieninio pasaulio suinteresuotų grupuočių agresijos prieš žmogiškąją gyvybę.

Konferencijoje HLI prezidentas kun. Tom Euteneuer kalbėjo apie jo žodžiais tariant – „Nešventą trejybę: gimstamumo kontrolę, seksualinį švietimą ir abortus“. Dr. Brian Clowes gyvybės gynėjams skirtos enciklopedijos ir žymios knygos „Gyvybės faktai“ (The facts of Life) autorius kalbėjo apie tai, kaip į kun. T. Euteneuer išvardintus iššūkius turėtų atsakyti jaunimas, tėvai bei šeima kaip tokia. HLI organizacijos Europos skyriaus prezidentė Ewa Kowalewska iš Lenkijos kalbėjo apie teisinius gyvybės apsaugos aspektus, apžvelgdama savo šalies bei kitų Europos kraštų patirtį. Gi Lietuvoje dabar rengiamų ir bandomų priimti įstatymų, liečiančių žmogaus gyvybę, peripetijas aptarė Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų vyr. gydytojas Virgilijus Rudzinskas. O apie lytinis švietimą bei būtinybę jį griežtai kontroliuoti kalbėjo Birutė Obelenienė – Leidybos ir informacijos centro „Už gyvybę“ direktorė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt