Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinė šventė Raseiniuose (2009.05.14–17)

2009 gegužės 14, 14:48

Gegužės 14–17 d. Raseiniuose vyko Evangelizacinė šventė. Jos metu tikintieji turėjo daug progų užsukti į Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Evangelizacinė šventė prasidėjo ketvirtadienio rytą šv. Mišiomis. Toliau vyko Švč. Sakramento adoracija, Valandų liturgija ir Marijos valandos. Šį gražų gegužės ketvirtadienio vakarą užbaigė 18 val. šv. Mišios, kurias aukojo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Krikšto įžadus atnaujino nemaža dalis šiemet apsisprendusiųjų Raseinių bendruomenės jaunų žmonių bei jų artimųjų.

Nemažiau gražus rytas išaušo ir penktadienį. Per visą dieną vėl vyko Švč. Sakramento adoracija bei įvariių Raseinių parapijos maldos grupelių budėjimai. 17 val. Atgailos pamaldas vedė naujasis Raseinių parapijos vikaras kun. Domas Paulikas. Susitaikyti su Dievu tikintieji turėjo puikią progą, jų klausyklose laukė 3 kunigai. Vakaro šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons.  Aurelijus Žukauskas. Penktadienio vakarą praskaidrino Raseinių meno mokyklos auklėtiniai, atlikdami keletą nuostabių kūrinių. Ir dar viena puiki proga susitikti su Dievu buvo naktinė Švč. Sakramento adoracija. Šia privilegija naudojosi visi trokštantys dar artimesnio santykio su Aukščiausiuoju. Vėlaus vakaro, Raseinių miesto gilaus įmygio bei ankstyvo ryto metu būti bažnyčioje su keletu parapijiečiu ir Švč. Sakramentu – tai išties  buvo didžiulė privilegija ir dovana: adoruoti, dalytis savo išgyvenimais su Aukščausiuoju, taip pat  garbinti, giedoti ar tiesiog būti tyloje.

O šeštadienio rytą raseiniškiai galėjo dalyvauti net keturiose kas valandą aukojamose šv. Mišiose. Nuo 13 val. iki 17 val. vėl vyko maldos grupelių budėjimai. Vakaras buvo skirtas Tarptautinei šeimų dienai paminėti. Raseinių parapijos bendruomenės nariai gausiai susirinkę klausėsi krikščioniškos šeimos Arūno ir Linos Raudonių iš Mažeikių liudijimo ir šlovinimo. Vakaro šv. Mišias aukojo buvęs Raseinių parapijos klebonas kun. Virgilijus Dudonis. Vakarą užbaigė trumpa bardų koncertinė programa.

Saulėtas sekamdienis vėl pakvietė tikinčiuosius į šv. Mišias. 12.30 val vyko pagrindinės Evangelizacinės šventės šv. Mišios, kurias aukojo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė vyskupas Jonas Ivanauskas. Per homiliją ganytojas padėkojo visiems Evangelizacinės šventės organizatoriams – Pastoracinės tarybos nariams, taip pat Seimo nariams, Raseinių miesto tarybos nariams bei Raseinių parapijos klebonui kun. Vytautui Paukščiui. Ypač svarbią mintį pasakė vyskupas Jonas Ivanauskas savo palinkėjimu parapijiečiams: „Branginkime save, branginkime ir saugokime savo šeimas...“ Šį palinkėjimą patvirtino šventės metu bažnyčioje vykusi pilietinė akcija-paroda „Mano šeima“. Ji skatino susimąstyti, kad stipri ir tikinti šeima, kaip mažoji visuomenės ląstelė, yra labai svarbi savo tikėjimo liudijimu. Šios šeimos, kurių nėra gausu mūsų aplinkoje, daug prisideda ugdydamos mažųjų parapijiečių tikėjimą bei pašaukimus. Šventės metu išsakytas palaikymas buvo labai svarbus katalikiškoms šeimoms.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyko agapė, visi vaišinosi tuo, ką atsinešė. Parapijiečius linksmino folklorinis ansamblis. Vėliau tikintieji buvo pakviesti dalyvauti naujo kryžiaus pašventinime. Linksma gaida baigėsi evangelizacinė šventė Raseinių parapijoje. Bendruomenės nariai tikrai turėjo daug progų atgaivinti bei pakelti savo dvasią arčiau Aukščiausiojo. Reikėjo tik labai nedaug – atsiliepti į parapijos branduolio kvietimą dalyvauti šventėje.

Jolanta Budzinauskienė