Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams (2009.05.24)

2009 gegužės 25, 17:05

Sekmadienį po Šeštinių Visuotinėje Bažnyčioje švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną (šiais metais gegužės 24 d.) Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jau vienuolikti metai iš eilės paskelbia apie Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimus keliems žiniasklaidos atstovams už objektyvią, sąžiningą žurnalistinę veiklą ir krikščioniškų vertybių puoselėjimą viešumoje. Ankstesniais metais apdovanotų (jau dvidešimt dviejų) asmenų sąrašą galima rasti Kauno arkivyskupijos internetinėje svetainėje: http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1176. Šiais metais arkivyskupo bus  apdovanojami Vatikano radijo lietuvių programos redaktorius Jonas Malinauskas ir „Naujojo Židinio-Aidų“ redaktorius Nerijus Šepetys.

Dr. Jonui Malinauskui apdovanojimas skirtas už ilgametį aukštos žurnalistinės kokybės darbą Vatikano radijo bangomis lietuviškai perteikiant Šventojo Tėvo žodį ir veiklą, už jo rengiamas objektyvias Bažnyčios gyvenimo apžvalgas, pasižyminčias giliu istorijos bei kultūros pažinimu ir publikuojamas internetinėje žiniasklaidoje bei spaudoje,  taip pat už nuoseklių studijų subrandintas jo publikacijas bioetikos bei gyvybės kultūros puoselėjimo klausimais ir už Jono  Malinausko ištikimą tarnystę Lietuvos Respublikos Ambasadai prie Šventojo Sosto.

Dr. Nerijui ŠEPEČIUI apdovanojimas skirtas už gražią istoriko ir teologo, dėstytojo ir publicisto pašaukimų dermę, už kantrų „Naujojo Židinio-Aidų“ redagavimą ir žurnalo autorių ugdymą puoselėjant krikščioniško požiūrio skleidimąsi įvairiose gyvenimo srityse, už jo principingus ir įžvalgius esė interneto svetainėse, kuriuose šmaikštus visuomenės kritikas papildo istorinės tiesos ieškotoją, o evangelinė perspektyva atveria žmogaus žemiškosios kelionės prasmę.

Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimus arkivyskupas S. Tamkevičius paprastai įteikia iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę birželio 24 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba,

tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt