Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jono Pauliaus II piligrimų keliu keliavo Kauno arkivyskupijos dvasininkai (2009.07.28-29)

2009 liepos 24, 13:43
Liepos 28 ir 29 d. Kauno arkivyskupijos kunigai, vadovaujami arkivyskupo S. Tamkevičiaus, keliavo Jono Pauliaus II piligrimų keliu. Dvasininkų piligriminė kelionė prasidėjo Vilniuje, kur jie aplankė Aušros Vartus, arkikatedrą baziliką bei Šv. Kazimiero koplyčią, Dievo Gailestingumo šventovę, Vilniaus Kalvarijas; po to vyko į Trakus, Pivašiūnus, Marijampolę, Šiluvą; iš čia antrąją piligriminės kelionės dieną dvasininkai vyko į Tytuvėnus, Šiaulių katedrą, Kryžių kalną ir Žemaičių Kalvarijos šventovę.