Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Katalikiškųjų mokyklų šventė Kauno arkikatedroje (2009.09.23)

2009 rugsėjo 21, 14:54

Rugsėjo 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias drauge šventė Kauno ir kai kurių Vilkaviškio vyskupijos katalikiškų mokymo įstaigų bendruomenės. Gausūs šių pamaldų dalyviai tąsyk buvo VšĮ Kauno Jėzuitų gimnazijos, VšĮ „Ąžuolo“, VšĮ Juozo Urbšio, VšĮ Julijanavos, VšĮ „Vyturio“, VšĮ Šv. Mato katalikiškų vidurinių mokyklų moksleiviai, mokytojai, vadovai, miesto savivaldybės darbuotojai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, mokymo įstaigų kapelionai. Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius džiaugėsi galimybe drauge, kaip viena šeima, prašyti Dievo palaimos, linkėjo jaunuoliams būti Kristaus pagautiems, kad Evangelijos raugas pasiektų atvirą žmogaus širdį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 40 90 25 , el. paštas info@kn.lcn.lt