Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelijos žinios jubiliejus Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje (2009.10.14–18)

2009 spalio 20, 11:06

Nuo spalio 14 d. iki sekmadienio, spalio 18-osios, pagal iš anksto parengtą programą Karmelitų parapijoje buvo švenčiamas Evangelijos žinios jubiliejus.

Spalio 14 d., trečiadienį, parapijos atstovai vykdė evangelizaciją prie PC „Akropolis“. Buvo kalbinami žmonės, dalijama informacija apie šv. Brunoną bei renginius parapijoje. Popiet dr. L. Šinkūnaitė skaitė paskaitą „Šv. Brunono Evangelijos žinia“ Dariaus ir Girėno gimnazijos salėje, kur vos tilpo mokytojai bei gimnazistai. Ketvirtadienį bažnyčioje lankėsi įvairios parapijos bendruomenės.

Penktadienį po bažnyčioje pradėta eksponuoti Vinco Kudirkos mokyklos bei Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleivių piešinių paroda „Krikščioniški simboliai“. Kauno tardymo izoliatoriuje kun. R. Šumbrauskis skaitė paskaitą apie šv. Brunoną. Tokia paskaita surengta ir Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės koplyčioje. Po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje surengtas diskusijų vakaras tema: „Šv. Brunono kankinystė ir mano tikėjimas“. Šeštadienio vakarinę adoraciją puošė parapijos jaunimo šlovinimo grupės atliekamos Taize giesmės bei rožinio malda.

Sekmadienį iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas,  Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus. Buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas 42 jaunuoliams. Pašventinta parapijos piligriminė vėliava. pamaldas transliavo Marijos radijas.

Parengta pagal Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos informaciją. Išsamiau šventimo kroniką žr. http://www.karmelituparapija.lt/aktualu/naujienos/