Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Baigėsi sielovados bendradarbių ugdymo seminarai su „Xpand“ konsultantais (2009.10.21)

2009 spalio 21, 20:16

Spalio 21–22 d. seminaru Birštone baigta vykdyti Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių ugdymo programa, prasidėjusi 2008 m. lapkritį. Nuo tada Birštone ir Vilniuje surengti penki teminiai dviejų dienų seminarai apie vadovavimo principų suvokimą, savęs pažinimą ir ugdymą, strateginį mąstymą, organizacinių gebėjimų ugdymą, vadovavimą žmonėms/kitų vedimą, komunikaciją.

Seminarus vedė tarptautinės kompanijos „Xpand“ konsultantai – Johannesas Hugeris (Vokietija) ir Paulas Ch. Dondersas (Olandija). Jų parengta programa remiasi profesionalios vadybos įgūdžiais bei, svarbiausia, krikščioniškojo tarnavimo, Šventojo Rašto pagrindais bei asmeniniu krikščionišku pavyzdžiu. Remiantis šia programa seminarų dalyviai nuo savęs pažinimo buvo vedami į sėkmingo komunikavimo, bendradarbiavimo su kitais mokymą – krikščioniškosios vadybos pagrindą. Testais, įvairiomis savianalizės, taip pat ir namų, užduotimis buvo ugdomi gebėjimo vadovauti ir vesti kitus įgūdžiai, vadovai raginami geriau pažinti save ir atrasti galimybių tobulėti.

Dauguma seminarų dalyvių buvo Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų – Šeimos, Jaunimo, Katechetikos, Evangelizacijos centrų, Caritas, akademinės sielovados, taip pat įvairių bendruomenių ir maldos grupių vadovai bei lyderiai. Seminarais susidomėjo ir keletas Vilniaus arkivyskupijos, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų sielovados bendradarbių bei pavienių klausytojų iš kitų veiklos sričių.

Pasak seminarus organizavusios Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės, be vadybinio ir dvasinio tobulėjimo, seminarai buvo puiki proga kartu pabūti ir pabendrauti, dalytis patyrimu įvairiose institucijose dirbantiems žmonėms. Pagal šios programos medžiagą seminarus jau savo jėgomis numatoma rengti dekanatų centrų, parapijų darbuotojams toliau tęsiant bendradarbiavimą su tarptautinės kompanijos „Xpand“, veikiančios įvairiose šalyse, konsultantais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 40 90 25 , el. paštas info@kn.lcn.lt