Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Spalvų savaite Vilkijos gimnazijoje paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje 20-metis (2009.10. 19–23)

2009 spalio 30, 14:09

Spalio 19–23 dieną Vilkijos gimnazijoje surengiant Spalvų savaitę paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje 20-metis. Renginio idėją pasiūlė parapijos klebonas kun. V. Dudonis. Kiekviena diena turėjo savo temą ir spalvą. 

Renginį organizavo aktyviausi gimnazijoje veikiančios vaikų ir jaunimo grupės ,,Vilkijos angelai“ nariai. Jie kiekvieną dieną išleisdavo stendą, kasryt sutikdavo į gimnaziją besirenkančius mokinius, mokytojus, jiems įteikdavo po palinkėjimą. Pirmadienis buvo skirtas šventiesiems kankiniams atminti (raudona apranga), antradienis buvo Kristaus karių – žalia diena, trečiadienis – šventųjų vaikų atminimo diena (geltoni drabužiai). Ketvirtadienį rengtasi mėlynai – tai buvo Švč. Mergelės Marijos diena, o penktadienį – baltai, nes minėti angelai sargai. Po pamokų tikybos kabinete susėdus prie arbatos puodelio buvo aptariami tą dieną minimi šventieji, paskui drauge žiūrėti specialiai parinkti meniniai filmai.

Virginija Žiobienė, Vilkijos gimnazijos tikybos mokytoja