Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jonavos dekanate paminėtas CARITAS 20-metis (2009.10.30)

2009 lapkričio 01, 11:57

Spalio 30 d. Jonavos dekanate buvo švenčiamas Caritas organizacijos įsikūrimo dvidešimtmetis. Į šv. Mišias už buvusius ir esamus Caritas bendradarbius buvo pakviesti viso dekanato organizacijos nariai bei Caritas veiklą palaikantys tikintieji. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, po jų bažnyčioje netilo sveikinimai ir padėkos ilgamečiams organizacijos bendradarbiams, Jonavos dekanato Caritas skyrių vadovėms.

Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė ir darbuotoja Onutė Virbašiūtė džiaugėsi aktyvia dekanato Caritas veikla, gyrė už gerus rezultatus. Sveikinimo žodžius tarė ir Jonavos rajono mero Bronislovo Liutkaus padėkas dekanato Caritas skyrių vedėjoms įteikė vicemeras Vytautas Beišinas, Jonavos socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Bereznaja- Demidenko bei socialinės paramos skyriaus vedėja Ingrida Malciuvienė. Nuo pat Caritas įsikūrimo dekanate pradžios tarnaujančius narius padėkomis ir gėlėmis sveikino Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas. Jonavoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos „Guoda“ vedėja Irena Revzinienė sveikino ne tik Caritas darbuotojus, bet ir Katalikiško jaunimo centro „Vartai“ narius, dėkodama už nuolatinę jų pagalbą vykdomose „Maisto banko“ ir kt. akcijose.

Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos Caritas skyriaus steigėja Agota Pumputienė (skyrius buvo įsteigtas drauge su mons. Vincentu Pranckiečiu bei tikybos mokytoja Regina Určinskiene) priminė susirinkusiems pirmuosius organizacijos veiklos žingsnius. Po sveikinimų ir padėkų ceremonijos susirinkusieji buvo pakviesti į Šv. apašt. Jokūbo parapijos salę, kur vaišinosi agapės gėrybėmis, pasigrožėjo dekanato Caritas veiklos akimirkomis, įamžintomis nuotraukose.Šventės dalyviai dar ilgai nesiskirstė, diskutavo aktualiomis Caritas veiklos temomis, vienas kitam linkėjo neprarasti ūpo ir toliau dirbti artimo labui.

Birutė Steponavičiūtė