Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2009.11.11)

2009 lapkričio 25, 14:00

Lapkričio 11 d. Kauno arkivyskupijos kunigai, arkikatedroje bazilikoje konceleberuotomis šv. Mišiomis paminėję arkivyskupijos augziliaro vyskupo emerito Vlado Michelevičiaus pirmąsias mirties metines (išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1307), vėliau rinkosi į kuriją ir dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kurios svarbiausia tema buvo egzorcizmai. Konferenciją vedė vienas Kauno arkivyskupijos egzorcistų kun. dr. Arnoldas Valkauskas ir drauge su juo atvykę gydytojai psichiatrai Zita Sadūnaitė, Audrius Starkevičius bei vidinio išlaisvinimo tarnystėje talkinantis Edmundas Kelmickas.

Kun. dr. A. Valkauskas savo pranešime pirmiausia trumpai apžvelgė Bažnyčios Tėvų mokymą bei Magisteriumą apie blogį, demonus ir piktojo išvarymą. Pasak kunigo egzorcisto, demonų poveikis žmogui gali būti labai įvairus ir vykti įvairiais lygmenimis – nuo eilinio gundymo, varginimo iki apsėdimų ir visiško užvaldymo, kai žmogus praranda savo asmenybę. Atkreiptas dėmesys į tai, jog krikščionys turi galios kovoti prieš demono atakas – Krikšto malonės dėka jie pajėgūs grumtis su šiuo blogiu. Itin stipri pagalba, pasak kun. A. Valkausko, ateina ir per Sutvirtinimo bei Kunigystės sakramentus. Tai reiškia, kad kiekvienas kunigas turi teisę melstis egzortų malda. O didžiąją egzortų maldą kalbėti gali vyskupo specialiai šiai tarnystei atlikti siunčiamas dvasininkas. Jis vienybėje su ganytoju, visos Bažnyčios vardu kalba šią išlaisvinimo maldą. Kun. A. Valkauskas pabrėžė, kad čia veikia ne kunigas savo asmeniškomis savybėmis, bet Dievas savo valia. Kunigui svarbu pačiam nuolat būti malonės būklės, be sunkios nuodėmės. Kalbant apie apsėdimus, jie atsitinka tada ir ten, kur piktasis randa trūkumą, „skylę“, t. y. ten, kur veši sunki nuodėmė. Pati didžiausia problema, kaip tvirtino kunigas egzorcistas, vis dėlto slypi pačiame žmoguje. Jis pats turi pasiryžti keisti savo gyvenimą: atlikti išpažintį ir toliau gyventi krikščioniškai. Koks realus yra piktojo veikimas, kaip vyksta išlaisvinimas iš jo vergystės, susirinkime dalyvavę dvasininkai susipažino iš jiems pademonstruotų garso ir vaizdo įrašų apie atliekamus egzorcizmus.

Vėliau kalbėję gydytojai psichiatrai medicininiu atžvilgiu aptarė šizofrenijos požymius. Šia liga sergančio žmogaus asmenybė akivaizdžiai pasikeičia, jis gali pradėti netgi girdėti ar matyti haliucinacijas. Tačiau tiksliai diagnozuoti šią ligą reikia ne iš vieno simptomo, bet iš daugelio ir tik atidžiai susipažinus su paciento istorija bei elgsena. Vis dėlto medicinos specialistai pripažino, kad psichiatrų praktikoje būna atvejų, kai jie negali padėti išgydyti žmogų ir turi pripažinti, jog tai jau pranoksta jų kompetenciją. Dažniausiai tokie atvejai būna susiję su žmonėmis, kurie linkę į okultines praktikas. Pasak psichiatrų, jiems žinomi ir tokie atvejai, kai net jų kolegoms psichiatrams, kuriems negalėjo padėti drauge dirbę specialistai, pasveikti pavyko tik dėl egzortų ir krikščioniško gyvenimo praktikavimo.

Poetas ir verslininkas Edmundas Kelmickas, 10 metų talkinantis egzorcistams ir tarnaujantis vidinio išlaisvinimo tarnystėje, pasakojo susidūręs su labai konkrečia piktojo manifestacija vienų rekolekcijų metu, ir tai jį paskatino atsidėti šiai tarnystei. Jis atkreipė dėmesį, kad šiuolaikinė kultūra, ypač literatūros kūriniuose, demoną dažniausiai labai romantizuoja, todėl visuomenėje jis paprastai nepelnytai sukultūrinamas ir priimamas kaip nekenksmingas personažas. E. Kelmickas pabrėžė, jog dalyvaujant išlaisvinimo tarnystėje jam tekę matyti daugybę kraupių šėtono manifestacijų, tačiau dar baisiau už jas žmogui yra tai, kad jis gali netekti tikros meilės ir pagarbos kitiems žmonėms.

Antrojoje susirinkimo dalyje jo svečiai atsakė į kunigų klausimus, buvo aptartos kitos sielovados aktualijos. Susirinkimas baigtas agape. Gruodžio mėnesį kunigai rinksis 16 d. 11 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt