Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pristatytas dešimtasis „Ateities” numeris (2003 11 07)

2003 lapkričio 05, 16:57

Lapkričio 7 dieną Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre pristatytas naujas, jau dešimtasis Ateitininkų federacijos Lietuvoje leidžiamo žurnalo “Ateitis” numeris, kurio tema: ”Džiaugsmo šaltinis”.

 

Pasak žurnalo redaktorės I. Elzbutaitės, žurnalas “Ateitis”, einantis su pertraukomis nuo 1911 metų, skelbia idėjas, atspindinčias krikščionišką pasaulėžiūrą ir buria mąstančius žmones aktyviai veiklai. Šiandien ateitininkų organizacijai pasiekus brandą, nors žurnalo funkcijos pakito, tačiau siekis sudominti jaunus žmones visuomenės problemomis ir skatinti juos kritiškai mąstyti, reikšti savo nuomonę, ugdyti kūrybiškumą, išlieka. Žurnalas “Ateitis” stengiasi atskleisti visuomenei ateitininkų tikslus ir atspindėti pagrindinius organizacijos veiklos principus: katalikiškumą, inteligentiškumą, visuomeniškumą, tautiškumą, šeimyniškumą.

 

Žurnalą leidžia jauni žmonės, jis išeina 4 kartus per metus 700 egzempliorių tiražu, 200 egz. išsiunčiama į užsienį, kiti platinami Lietuvoje. Pristatydama žurnalą redaktorė padėkojo visiems geranoriškai prisidėjusiems prie žurnalo leidimo, ir dalydamasi įžvalgomis apie šio žurnalo atsiradimą, pasidžiaugė, kad žurnalo pasirinkta tema paskatino sukviesti visus dar kartą pamąstyti, kas žmogui teikia ar galėtų teikti džiaugsmą kiekvieną gyvenimo akimirką.

 

Vakare apie ateitininkijos perspektyvas kalbėjo žurnale išspausdinto straipsnio “Mūsų veidas ateity” autorius, Ateitininkų federacijos pirmininkas L. Serapinas. Savo straipsnį “Tu savo Dievą rasi mano šoky” šokio forma pristatė G. Karoblis.R. Pundziūtė papasakojo apie Kauno vaikų telefono liniją ir savanorišką darbą joje, psichologė E. Savickaitė dalijosi įspūdžiais iš gegužės mėnesį Portugalijoje vykusio seminaro “Religijos Europoje: tarpreliginis dialogas ir ekumenizmas”. Žurnale galima rasti atgarsių iš vasarą vykusio ateitininkų kongreso, trumpų žinučių apie ateitininkų veiklą, minčių apie laiškų rašymą ir muziką ir kt