Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Cecilijos šventė Kauno arkikatedroje (2003 11 22)

2003 lapkričio 20, 16:56
Lapkričio 22-oji Bažnyčios kalendoriuje pažymėta kaip mergelės ir kankinės šv. Cecilijos diena. Ši šventoji pagal seną tradiciją yra ir choristų bei muzikų globėja. Šiais metais savo globėjos dieną bendruomeniškai šventė Kauno miesto parapijų chorai. Tądien jie rinkosi į arkikatedrą baziliką, kur pradžioje kun. Artūras Kazlauskas pravedė trumpą katechezę apie Eucharistiją. Po to prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kuriai vadovavo Kauno miesto dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Chorams yra įprasta garbinti Dievą giedojimu, šlovinimu, tačiau šioje adoracijoje buvo siekiama nurimti ir pabandyti įsiklausyti į Dievo klabėjimą tyloje, asmeninėje maldoje. Dekanas savo mintimis kreipė susirinkusių choristų dėmesį į Gyvąjį Dievą, su Kuriuo mes labai dažnai apsiprantame, prieš Kurį nebejaučiame jokios savo gyvenimo atsakomybės... Keliomis Taizé giesmėmis adoracijos tylos laiką praturtino jaunimo chorai ir miesto parapijų mišrių chorų choristai, vadovaujami ses. Celinos R. Galinytės OSB.

Pasibaigus Švč. Sakramento adoracijai prasidėjo Šv. Mišios. Iškilmingai liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebravo miesto parapijų klebonai, kiti kunigai. Homilijos metu ganytojas susirinkusiesiems trumpai pristatė Šv. Cecilijos asmenybę ir kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduriame šių dienų pasaulyje, hedonizmu ir mirtimi alsuojančioje kultūroje. Liturgijoje tarnavo Kauno kunigų seminarijos asista, giedojimą vedė miesto parapijų mišrūs chorai, vadovaujami Vitos Vaitkevičienės. Jaunimo chorų atstovai skaitė skaitinius, buvo parengta speciali bendruomeninė malda, chorų atstovai nešė atnašas. Kadangi giesmių repertuaras buvo suderintas anksčiau, į giedojimą įsijungė visi susirinkę chorai, kurių dalyvavimas ir bendradarbiavimas buvo vienybės ir bendruomeniškumo ženklas bei liudijimas, jog daug dalykų galima daryti kartu, nors ir turint pakankamai skirtingas dovanas, charizmas.

Panašu, kad šv. Cecilijos šventė miesto dekanate taps tradicija, o tuo pačiu galbūt tai uždegs ir kitų dekanatų choristus burtis draugėn ir kartu giedoti Dievui?...