Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

LJD kryžius Karmelitų parapijoje (2009.12.10–13)

2009 gruodžio 10, 09:23

 Gruodžio 10–13 d. į Šv. Kryžiaus ( Karmelitų) bažnyčią buvo iškilmingai atlydėtas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Šio keliaujančio kryžiaus pagrindinė mintis – vienyti Lietuvos krikščioniškąjį jaunimą ir atvirai kviesti sekti Kristumi. Kryžių į bažnyčią ant savo pečių atnešė parapijos jaunimo vadovas su parapijos jaunimo atstovais. Juos lydėjo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Su pagarba kryžių pasitiko kun. Jonas Račaitis bei Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai skambant šv. Kryžiaus giesmei. Tą vakarą, prisimindami Kristaus pasiaukojimą ir mirtį ant kryžiaus, gimnazijos tikybos mokytojos ir mokiniai skaitė Šventojo Rašto ištraukas, giedojo giesmes ir meldėsi ne tik už gimnazijos, parapijos, bet ir visos Lietuvos jaunimą. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

Išsamiau apie kitas dienas žr. http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&nid=103&pg=1