Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Eucharistinė adoracijos naktis Lietuvos kariuomenės 85-mečio paminėjimo išvakarėse (2003 11 21-22)

2003 lapkričio 21, 13:02
Jau devinti metai šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Kaune vyksta eucharistinės adoracijos naktys, kurių metu prieš liturginę Kristaus Karaliaus iškilmę paprastai meldžiamasi ir už Lietuvos kariuomenę, beje, šįmet mininčią savo 85 metų sukaktį.

Naktį iš lapkričio 21-osios į 22-ąją adoracija prasidėjo bendruomeniniu Susitaikinimo sakramento su individualia išpažintimi šventimu, kurį vedė kun. Mindaugas Pukštys. Po to Eucharistijos liturgijai vadovavo Lietuvos kariuomenės ordinariato ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas tėviškai tvirtu žodžiu ragino susirinkusius tikinčiuosius bei karius ištikimai vykdyti Dievo valią, kuri kariams pasirodo per paklusnumą jų vadams: “Jei tikėsime, kad atliekančiajam karinę tarnybą kariui dabar Dievo valia yra sąžiningai atlikti savo pareigą, laikytis kariuomenės drausmės, klausyti vadų ir neleisti sau išimčių, - būsime laimingi, stiprūs bei tvirti net ir baigę karinę tarnybą”, sakė ganytojas. Vyskupas drąsiai kalbėjo ir apie atvejus, kurie yra priešingybė prieš tai pateiktai nuostatai, apie tai, kas žmogų atveda į blogį, į savo paties nelaimę... Eucharistijos šventime talkino Kunigų seminarijos asista, kurią sudarė Šiaulių vyskupijos klierikai, giedojo Kauno įgulos karininkų “Ramovės” moterų choras “Indraja”, vadovaujamas Zinaidos Gerasinos.

Po valandėlės tylos ir šv. Elžbietos kongregacijos seserų kanklėmis palydėtų Švč. Jėzaus Širdies pamaldų vidurnakčio mąstymą vedė Ruklos mokomojo pulko ir Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Algirdo motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionas kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas. Kapelionas gyva, spontaniška malda ir Dievo Žodžiu sodrino iš įvairių Lietuvos kampelių susirinkusių tikinčiųjų žvilgsnį į Švč. Sakramentą.

Po keturių valandų, kurių metu per Rožinio maldą buvo apmąstomi ir Jėzaus gyvenimo įvykiai, 5 val. ryto vėl buvo švenčiamos Šv. Mišios. Eucharistijos šventimui vadovavo ir homiliją sakė Kauno šv. Arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius, kariuomenės kapelionas kun. Tomas Karklys. Giedojo Savanorių krašto apsaugos choras “Margiris” ir Lietuvos geležinkelių Kauno choras “Draugystė”, vadovaujami Romo Kazlausko.

Kita Eucharistinė adoracijos naktis atsiprašymo ir padėkos intencija šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje vyks naktį iš 31-osios gruodžio į sausio 1-ąją. -pnb-