Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupas ir miesto meras pratęsė benrdradarbiavimo sutartį dėl Senamiesčio vaikų dienos centro (2003 12 22)

2004 sausio 15, 18:13

Gruodžio 22 d. Kauno kurijoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir miesto meras Arvydas Garbaravičius pratęsė bendradarbiavimo sutartį dėl Senamiesčio vaikų dienos centro. Kauno miesto savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija bei arkivyskupijos „Caritas” 2000 metais drauge įsteigė Senamiesčio vaikų dienos centrą ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią kurija skyrė pastatą ir įsipareigojo apmokėti pastato komunalines išlaidas, o savivaldybė skyrė lėšų penkiems etatams išlaikyti. Ši bendradarbiavimo sutartis dabar pratęsta iki 2006 m.

Arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė, kad tai puiki Kalėdų dovana Kauno vaikams, nes, ganytojo įsitikinimu, „ir pats Viešpats džiaugiasi tokiu Bažnyčios ir miesto savivaldybės bendradarbiavimu rūpinantis mažutėliais”. Arkivyskupas dėkojo merui ir savivaldybės Socialinės rūpybos skyriui už dėmesį bei pagalbą vaikams. „Tačiau labiausiai reikia dėkoti, – sakė arkiv. S. Tamkevičius, – paties centro direktorei Olgai Kazlienei ir visiems jo darbuotojams bei savanoriams, nes be jų nuoširdaus ir pasiaukojamo darbo jokios sutartys nebūtų įgyvendintos”. Miesto meras A. Garbaravičius taip pat džiaugėsi, kad šiame centre gali rasti užuovėją miesto vaikai. Jis padėkojo arkivyskupui bei centro darbuotojams ir sakė, kad šios sutarties pasirašymas, kaip ir pats bendradarbiavimas, yra neatsitiktinis, todėl šia sutartimi nesibaigia ir bus tęsiamas ateityje.

Senamiesčio vaikų dienos centre lankosi šešios dešimtys vaikų iš ekonominių, socialinių, psichologinių sunkumų turinčių šeimų, taip pat vaikai, patiriantys prievartą. Čia jie pavalgo, paruošia pamokas ir leidžia savo laisvalaikį. Vaikais rūpinasi psichologai, pedagogai, socialiniai darbuotojai. Centras bendrauja su vaiko teises ginančiomis institucijomis, medicinos ir švietimo įstaigomis. Čia nuolatos dirba savanoriai – Kauno kunigų seminarijos bei aukštųjų mokyklų studentai, pedagogai, menininkai; vaikus ir šeimas konsultuoja Šeimos santykių instituto, Psichologinės paramos ir konsultavimo centro darbuotojai.