Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno sakralinės muzikos mokyklos jubiliejiniai koncertai

2004 sausio 15, 18:16

Gruodžio 23 d. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vyko Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorų „Pastoralė” (meno vadovė ir dirigentė N. Jautakienė) ir „Giesmė” (meno vadovė ir dirigentė S. Jautakaitė-Hargreaves) 25 ir 20 metų įsteigimo jubiliejinis kalėdinis koncertas, kuriame taip pat dalyvavo šios mokyklos vaikų ir jaunučių chorai bei styginių kvartetas Colegium (vadovė I. Klusaitė) bei solistė R. Preikšaitė. Koncerto, kurį vedė aktoriai V. Kochanskytė ir S. Bagaliūnas, klausėsi Kauno arkiv. S. Tamkevičius, vyskupai J. Ivanauskas, E. Bartulis, J. Preikšas, būrys kunigų, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, miesto visuomenė. Pasak Kauno sakralinės muzikos mokyklos ir choro „Pastoralė” įkūrėjos N. Jautakienės, svarbiausia chorų misija – giedojimas šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje, kitose Lietuvos ir užsienio bažnyčiose. Dviejų dalių jubiliejiniame koncerte skambėjo lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių sukurtos giesmės ir dainos. Po koncerto chorus bei jų vadoves ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojus sveikino ir padėkos raštais apdovanojo Kauno miesto vicemeras K. Kuzminskas, Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus atstovė V. Vilčinskienė, kiti sakralinės muzikos mylėtojai.

Prieš 25 metus N. Jautakienės prie Kauno mokytojų namų įkurto mergaičių vokalinio ansamblio „Pastoralė” tikslas buvo per muziką priartinti klausytojus prie Dievo. Nepaisant didelių sunkumų ir kliūčių, ansamblį „Pastoralė” ir sovietmečiu lydėjo sėkmė rengiamuose respublikiniuose ansamblių konkursuose. Tikrasis gyvavimas prasidėjo po atgimimo. Ansamblis „Pastoralė”, išaugęs į chorą, nenuilstamai dalyvavo Lietuvos atgimimo kultūrinėje ir politinėje veikloje. 1991 m. vasario 4 dieną chorinių kolektyvų „Pastoralė” ir „Giesmė” pagrindu Kaune įsteigus sakralinės muzikos mokyklą, šiems kolektyvams buvo atvertos durys ne tik į iškilias Europos ir JAV bažnyčias bei katedras, bet ir į universitetų sales. „Pastoralė” koncertavo daugelyje užsienio šalių.

Choras „Giesmė” nuo 1989 m. gieda Kauno arkikatedroje bazilikoje sekmadienio šv. Mišiose ir nuo įkūrimo pradžios – 1983 m. dalyvauja visose Kauno miesto bei respublikinėse dainų šventėse, po atgimimo pradėtuose rengti Kauno sakralinės muzikos mokyklos kalėdiniuose koncertuose. 1993 metų rudenį choras „Giesmė” giedojo Šv. Tėvo Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės metu aukojamose šv. Mišiose Kauno Santakoje, popiežiaus susitikimo su jaunimu metu S. Dariaus ir Girėno stadione bei pažymint pirmąsias popiežiaus apsilankymo Lietuvoje metines Kryžių kalne. 1990 m. choras buvo pripažintas geriausiu iš 32 chorų bei orkestrų tarptautiniame festivalyje Portugalijoje. Choro repertuaro, kurį sudaro bažnytinė ir pasaulietinė muzika nuo grigališkojo choralo iki šiuolaikinių chorinių opusų, klausėsi Vokietijos, Anglijos, Škotijos, Austrijos, Prancūzijos, Norvegijos muzikos gerbėjai. Ypač kolektyvą džiugina 2001 koncertinė kelionė į Romą, kurios metu audiencijų salėje choro giesmių klausėsi popiežius Jonas Paulius II.